Succesvol Digitaal Protonensymposium: “Protonentherapie voor de Patient”

Digitaal Protonensymposium

In samenwerking met HollandPTC, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) organiseerde Maastro dinsdag jl. een digitaal Protonensymposium voor patiëntverenigingen. Het doel van het symposium was om de huidige stand van zaken te delen en antwoord te geven op veel gestelde vragen.

Tijdens het symposium kwam eens te meer naar voren dat er nog veel winst te behalen valt in het aantal verwijzingen voor protonentherapie. Initiatieven om dit te verbeteren worden nu verkend.

Met dank aan de sprekers; Liesbeth Boersma, Dirk de Ruysscher, Marco van Vulpen (HollandPTC), Hans Langendijk (UMCG), en de organisatie hiervan: Cheryl Roumen en Kim Holtzer (NFK).