Verdediging Proefschrift Maria Jacobs Raad van Bestuur MAASTRO

Innovation in radiotherapy, going from good to better

Vanmiddag promoveerde Maria Jacobs, bestuurder van MAASTRO clinic, aan de Universiteit van Maastricht. Haar proefschrift is getiteld “Innovation in radiotherapy, going from good to 
better”.Maria onderzocht de volgende vraagstelling: “Hoe goed presteren radiotherapiecentra in Nederland op het vlak van innovatie-implementatie en kunnen we aanknopingspunten vinden om dit verder te verbeteren?”. Haar onderzoek bestond uit verschillende deelstudies. Allereerst onderzocht Maria hoe innovatie in de radiotherapie kan worden gemeten. In deel twee van haar onderzoek is met behulp van   dit meetinstrument in Nederlandse radiotherapiecentra onderzocht  hoeveel en welke innovaties zijn geimplementeerd in de klinische praktijk en of verschillen tussen centra waren te verklaren. Vervolgens is binnen MAASTRO clinic gekeken naar de lekken in de research-innovatiepijplijn  door te onderzoeken welk percentage van  gepublicee
rde artikelen in de klinische omgeving  zijn geïmplementeerd en welk percentage weglekt. Ook werd in dit deel gekeken naar de vraag of geimplementeerde behandelinnovaties in de centra bewezen waren op het vlak van verbeterde patientuitkomsten voor implementatie. In de laatste deelstudie werd onderzocht of organisatorische  innovaties een stringenter onderzoeksdesign kon worden  geven. Daarvoor werd een herstructurering van de patientenzorg gekozen en het onderzoeksdesign van eenprospectieve klinische trial nagebootst. Uiteindelijk leidden haar onderzoeken tot diverse aanbevelingen op het vlak van innovatie-implementatie en het voorkomen van het weglekken van potentiële innovaties.