Vertel wat kanker met je doet!

Wat vind jij belangrijk bij de keuze voor Maastro? Vul van 22 oktober tot 5 november anoniem de vragenlijst in op doneerjeervaring.nl. Help ons op te komen voor de belangen van kankerpatiënten! Kijk op doneerjeervaring.nl en vertel wat kanker met je doet.

Help de zorg te verbeteren, voor jezelf en anderen met kanker.

Vul in 10 minuten de vragenlijst in op doneerjeervaring.nl.

De vragenlijst staat open van 22 oktober tot 5 november. De vragenlijst gaat o.a. over wat je redenen zijn om naar Maastro te gaan en hoe je het reizen er naartoe ervaart. Door jouw ervaring hierover anoniem met ons te delen weten wij wat er goed gaat, en wat er beter kan. Jouw ervaring vormt, samen met de ervaring van anderen, de stem van de patiënt. Deze stem delen wij met Maastro, maar laten wij ook horen in de politiek. Zo krijg jij de zorg en aandacht die jij verdient.

Kijk ook op doneerjeervaring.nl