Voortgang bouwwerkzaamheden protonentherapiecentrum

Zoals bekend wordt er hard gewerkt aan de bouw van het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC). Inmiddels zijn er nieuwe tijdelijke noodtrappen geplaatst aan de noordkant van het poli-gebouw van het Maastricht UMC+. Vanaf vandaag, woensdag 18 januari, begint het afbreken van anderhalve bestralingsbunker. Deze werkzaamheden zullen maximaal 10 weken in beslag nemen. Begonnen wordt met zaag- en boorwerkzaamheden. Hier kan enige overlast van worden ondervonden. Over 2,5 weken zullen er grovere sloopwerkzaamheden plaatsvinden. De geluidsoverlast zal dan toenemen. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.