De indicaties voor een planvergelijk zijn omschreven in het Landelijk Indicatie Protocol Protonen (LIPP) Hoofd-Hals. Voor de primaire en postoperatieve setting komen de volgende patiënten in aanmerking voor protonen:

  • Primaire tumor uitgaande van het hoofdhalsgebied.
  • Behandeling met curatieve intentie in de primaire of de postoperatieve setting.
  • Behandeling met radiotherapie alleen of in combinatie met concomitante chemotherapie of in combinatie met cetuximab.
  • De patiënt is in principe bereid om behandeling in een protonencentrum te ondergaan.
  • De patiënt geeft toestemming om zijn/haar gegevens die noodzakelijk zijn voor de planningsvergelijking te delen met het protonencentrum.
  • Voor ΔNTCP worden de drempels aangehouden zoals weergegeven in het Consensusdocument voor selectie van patiënten met een model-based indicatie.

 

Het blijkt echter in de praktijk vooralsnog niet zo makkelijk te zijn om te voorspellen wie een positieve planvergelijking zal krijgen. “We zien dat het erg individueel is bepaald. Het hangt met name af van de tumor lokalisatie,” stelt Dr. Frank Hoebers. “Vooral als het hoge dosis gebied gelegen is vlakbij de relevante organs at risk. Patiënten die ons inziens zeker voor een planvergelijk in aanmerking komen zijn patiënten met een Oropharynx, hypopharynx en nasopharynx carcinoom met bilaterale primaire radiotherapie dan wel chemoradiotherapie en ook patiënten met een larynx carcinoom met bulky dan wel hoog gelegen klieren.”

X