Hoe werkt verwijzen?

Veilig verwijzen

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van de gegevens van de patiënt. Om dit te waarborgen, beveiligen wij de ingevulde gegevens met een encryptie. Deze hoogwaardige beveiliging voorkomt dat anderen over uw informatie kunnen beschikken. U controleert de encryptie aan de hand van het webadres. Deze moet beginnen met ”https” en de url is groen gekleurd.

Na het insturen verschijnt er een bevestigingsmelding op de pagina. Tevens ontvang u van de verwijzing een bevestigings-e-mail. Houd daarom uw mailbox goed in de gaten. Het verwijsformulier is namelijk pas verzonden als u de bevestiging heeft ontvangen. Controleer ook eventueel uw spam mail. Om privacy te waarborgen vermelden wij in de e-mail geen patiëntgegevens.

Spoedpatiënten

In het geval van patiënten die met spoed behandeld moeten worden, kunt u het beste vooraf telefonisch contact opnemen met de behandelende radiotherapeut-oncoloog, via telefoonnummer: 088 44 55 600.