Per 1 augustus is Maria Jacobs, bestuurder van Maastro, benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University op de leerstoel ‘Implementations of innovations in health care’.  “Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en andere innovaties bereiken vaak pas laat en soms nooit de patiënt,” licht Maria Jacobs toe. “Hoe komt dat? Wat kunnen we doen om innovaties in de zorg sneller te implementeren? En soms worden innovaties geïmplementeerd waarmee de patiënt eigenlijk niet echt iets opschiet. Kunnen we dit voorkomen?”

Medische wereld

Deze vragen vormen de kern van de nieuwe leerstoel bij de Tilburg School voor Economie en Management (TiSEM) aan de Tilburg University. In 2017 promoveerde Maria Jacobs op haar onderzoek naar innovatie-implementatie in de radiotherapie. “Er wordt ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek gedaan in de medische wereld. Dagelijks verschijnen er grote aantallen publicaties over onderzoeksresultaten. Toch bereiken procentueel gezien maar weinig bevindingen de routine patiëntenzorg. Dat is ontzettend jammer.”

Innovatie-implementatie

In haar onderzoek richtte ze zich op de kloof die er is tussen de overgang van (fundamenteel) onderzoek naar klinisch onderzoek en de kloof tussen wetenschappelijke resultaten en de daadwerkelijke vertaling naar patiëntenzorg. Daarbij identificeerde zij wat managers en bestuurders van (zorg)organisaties kunnen doen om innovatie-implementatie te faciliteren en versnellen. Dit bleef niet onopgemerkt in Tilburg. Vanuit strategische overwegingen wordt hier onderzoek en advies naar innovatie-implementatie belangrijk gevonden. “Ik ben ongeveer een jaar geleden benaderd om eens te komen praten over deze leerstoel. Voor de universiteit is een actieve zorgbestuurder interessant die gepromoveerd is op een voor hen belangrijk thema. Voor mij biedt dit de kans om nog meer bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg vanuit de lessen die we in de radiotherapie geleerd hebben.”

Hoogleraar met managementachtergrond

Als hoogleraar gaat Maria Jacobs onder andere promovendi begeleiden die onderzoek doen naar implementatie van innovatie en de effectiviteit van management interventies. De focus ligt hierbij vooral op de zorgsector. Maastro is uiteraard verheugd en trots om naast vijf hoogleraren op het gebied van de geneeskunde, fysica en data-science nu ook een hoogleraar in huis te hebben met een managementachtergrond.

X