Lid voor de Cliëntenraad

Functie

Lid voor de Cliëntenraad

Werktitel functie

Lid voor de Cliëntenraad

Bedrijfsonderdeel

Cliëntenraad

Sluitingsdatum

30 april 2024

Over de functie

Wat doet de Cliëntenraad?
Input vanuit de patiënt wordt steeds belangrijker voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening in Maastro. Om de stem van patiënten daarbij te kunnen betrekken, heeft Maastro conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een uit 7 personen bestaande Cliëntenraad ingesteld.

De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Maastro. We zetten ons in voor patiëntenparticipatie, kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en informatievoorziening aan patiënten. Daarnaast onderhoudt de Cliëntenraad contacten met andere interne en externe gremia.

Als lid van de Cliëntenraad verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Het bijwonen van vergaderingen - ongeveer tienmaal per kalenderjaar (overdag op de woensdag);
  • Deelname aan werkgroepen en scholing;
  • Voorbereiden van adviezen en opstellen van een jaarplan en begroting.

Wie zoeken we?

  • (Ex-)cliënt van Maastro c.q. partner, familielid in de eerste graad of wettelijke vertegenwoordiger;
  • Enthousiasme, betrokkenheid met kennis van of ervaring met patiëntenzorg en/of zorgbeleid;
  • Inlevingsvermogen in de positie van de cliënten, medewerkers, bestuurders en organisatie;
  • In staat zijn om beleidsnotities te lezen en hierover een mening te vormen;
  • Teamplayer met goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

De benoeming zal per 1 juni geëffectueerd worden. Het streven is om het lid al eerder actief te laten worden in de Cliëntenraad. Benoeming geldt voor 4 jaar en kan eenmalig verlengd worden.

Wat bieden we?

Met jouw werk voor de Cliëntenraad lever je een heel belangrijke bijdrage aan de zorg voor kankerpatiënten. Een lid van de Cliëntenraad heeft geen dienstverband bij Maastro, maar Maastro stelt wel een bescheiden vergoeding ter beschikking.

Belangstelling?
Stuur dan voor 1 mei 2024 een kort bericht naar dianne.borgignons@maastro.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op!

PDF-versie vacature

Meer informatie?

Dianne Borgignons

Ambtelijk Secretaris

dianne.borgignons@maastro.nl

+31(0)88-4455600