Adaptive Aperture zijn dunne platen die als een soort lamellen protonen stralen tegenhouden. Dat is met name van belang waar straling schadelijk kan zijn voor het omliggende gezonde weefsel en de bijbehorende risico-organen. Het voordeel van de protonenbehandeling is dat het gezonde weefsel achter de tumor beter bespaard blijft doordat de protonenbundel in de tumor stopt. Met Adaptive Aperture wordt nu ook de straling aan de randen van de protonenbundels geblokkeerd. Wat overblijft zijn hele scherpe straling met de juiste intensiteit waarmee de tumor optimaal kan worden bestraald en tegelijkertijd wordt minder gezond weefsel aangetast.

Voorhoede

Maastro loopt hiermee in de voorhoede. “Deze techniek wordt klinisch pas enkele maanden toegepast,” aldus Dr. Mirko Unipan, klinisch fysicus. “We zijn het eerste protonencentrum in de wereld dat een patiënt heeft bestraald met hulp van Adaptive Aperture. Het is een techniek waarmee we direct goede resultaten behalen.”

Volledig automatisch

Vooraf aan de bestraling maakt de software van de Adaptive Aperture een scan van de tumor. Hierop wordt vervolgens de stralingsbundels afgestemd. De tumor wordt daarna bestraald met scherpe stralingsbundels met uitsluitend de juiste intensiteit op elke diepte van de tumor. “De dosis aan de randen van de tumor, de onnodige dosis op het omliggende gezonde weefsel en de bijbehorende risico-organen worden hiermee geminimaliseerd. Dat gebeurt volledig automatisch. We hoeven hiervoor geen handmatige handelingen meer te verrichten. Dit is met name van voordeel bij hersentumoren en voor tumoren in het hoofd-hals gebied.”

X