Maastro erkend als Topspecialistisch instituut

Onlangs is Maastro erkend door het ministerie VWS als Topspecialistisch instituut. Hierdoor wordt het mogelijk om aanvragen in te dienen voor het ZonMW Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) subsidieprogramma. Dit heeft als doel om Topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren, te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen.

Multidisciplinaire samenwerking

“Doorslaggevend is geweest dat Maastro heeft kunnen aantonen dat wij een nationaal en internationaal toonaangevend instituut zijn die zorg, onderzoek en onderwijs verenigd hebben in één samenhangende innovatieve, medische cultuur en structuur,” aldus Prof. Dr. Maria Jacobs, Raad van Bestuur van Maastro. De procedure voor deze erkenning is uitgebreid en complex. Deze werd verzorgd door Dr. Cheryl Roumen, Hoofd Research Affairs bij Maastro. Zij stak er de nodige tijd en energie in. Zij zegt hierover: “Deze benoeming onderschrijft de bijzondere functie die Maastro vervult en de mogelijkheden die voortvloeien uit multidisciplinaire samenwerking. Met deze erkenning hebben we nieuwe mogelijkheden om ons werk te continueren en te verbeteren: Topspecialistische zorg combineren met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van zeer hoog niveau.”

Onder de indruk

In de toelatingsbrief staat dat van de 59 aanvragen uiteindelijk 13 Topspecialistische functies zijn toegelaten tot de subsidieronde van het programma. De commissie heeft aangegeven over het algemeen erg onder de indruk te zijn van de kwaliteit van de Topspecialistische functies en de hoge ambities van de verschillende centra.

Specifieke zorgfuncties

De erkenning als Topspecialistisch instituut is alleen mogelijk voor die instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Daarnaast is het voorwaarde dat de instelling één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van Topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken.