In september 2019 is het protocol voor het planvergelijk voor bestraling van het hoofd-halsgebied aangepast. “Hierin zijn de modellen om NTCP’s te voorspellen doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in andere parameters die de NTCP’s voorspellen,” stelt Frank Hoebers. “In het LIPPv2.2 zijn de modellen voor zowel xerostomie als dysphagie aangepast.”

Nieuwe versie LIPP-hoofd-halstumoren

In de nieuwe versie van LIPP-hoofd-halstumoren staat beschreven:

  • Welke NTCP-modellen gebruikt kunnen worden voor het bepalen van het NTCP-profiel;
  • Welke aanvullende analyses zijn gedaan;
  • Op welke wijze de NTCP-waarden per individuele patiënt en voor ieder bestralingsplan kunnen worden berekend;
  • En op welke wijze kan worden bepaald of een patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie.

“In het LIPPv2.2 bevatten de NTCP-modellen voor xerostomie naast de gemiddelde dosis in de contralaterale parotis nu ook

gemiddelde dosis van de ipsilaterale parotis en de gemiddelde dosis van de submandibulaire speekselklieren. Het is vanuit klinisch perspectief logischer en meer intuïtief dat nu alle grote speekselklieren in het model voor xerostomie zitten.” Aldus Frank Hoebers. “De parameters die in het nieuwe LIPP zijn opgenomen voor dysphagie zijn de baseline dysphagie-score (volgens CTCAE) en de tumorlocatie (mondholte vs. pharynx vs. larynx/overige) en de volgende dosis-parameters: de gemiddelde dosis op de mondholte en op de drie pharyngeale constrictor muscles (superior, medius, inferior). Van deze risico-organen draagt vooral de mondholte bij aan de NTCP. Overigens is het zo dat zowel voor de primaire als de postoperatieve setting de modellen nu vergelijkbaar zijn. In de vorige versie van het LIPP waren er nog aparte modellen voor primaire en postoperatieve radiotherapie.” LIPPv2.2 stelt de radiotherapeutische laboranten die zijn gespecialiseerd in protonen voor nieuwe uitdagingen. “De insteek van de nieuwe plannen is écht anders dan in LIPPv1.0. We zijn nu aan het finetunen. Met LIPPv2.2 zullen we de komende jaren de planvergelijkingen gaan doen.”

Hoe gaat verwijzen in zijn werk?

Totdat ons verwijsportaal gebruiksklaar is, kan u patiënten verwijzen door een email te sturen naar protonenpv@maastro.nl., onder vermelding van het type tumor waarvoor u patiënt wil aanmelden en uw naam. Er wordt dan contact met u opgenomen om af te spreken hoe u de plannings CT met structuren en dosisverdeling via een beveiligde mail naar ons toe kan sturen. Uiteraard kan u voor verwijzingen of overleg ook naar Maastro te bellen (088 44 55 600), en vragen naar een arts om een protonen patiënt door te verwijzen.

Voor mammacarcinoom zal u hiervoor worden doorverbonden met de teamtelefoon van Team 2 of 3; voor longcarcinoom met de team telefoon van Team 3, en voor hoofdhalskanker en neurologische tumoren met de team telefoon van Team 4.

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van het planvergelijk binnen 1 dag met u te bespreken, zodat u met patiënt kan bespreken of deze verwezen wil worden.

X