KWF gelden en Maastro onderzoek

Deze week is de collecteweek voor KWF. De gelden komen ten goede aan meer kennis en betere behandelingen. Zodat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte. KWF werkt hieraan op allerlei manieren. Ook via Maastro. Op dit moment lopen bij ons verschillende onderzoeksprojecten met gelden vanuit het KWF. Zo ontwikkelen we op het gebied van hoofd-hals kanker een keuzehulp op basis van beeldinformatie voor gepersonaliseerde behandeling van patiënten met een gevorderd stadium. Ook onderzoeken we of door middel van een uitgebreid individueel toxiciteitsrisicoprofiel bijwerkingen kunnen worden voorkomen.