Marc Vooijs genomineerd voor bestuur vooraanstaande beroepsvereniging

Met meer dan 6.700 leden – binnen en buiten Europa – ondersteunt ESTRO Radiotherapie Oncologen professionals in hun dagelijkse praktijk. Een wereldwijd vooraanstaande beroepsvereniging voor radiotherapie en oncologie. Recentelijk is Marc Vooijs genomineerd om zitting te nemen in het bestuur van ESTRO, als vertegenwoordiger van de commissie biologie voor het overkoepelende bestuur waar clinici fysici en biologen inzitten. Marc Vooijs is Manager Onderzoek en Onderwijs bij Maastro en biomedisch onderzoeker en hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht en hoofd van het laboratorium bij de Afdeling Radiotherapie Oncologie van MUMC+.

Wetenschappelijke organisatie

ESTRO staat voor European SocieTy for Radiotherapy and Oncology. Het is de non-profit wetenschappelijke organisatie die de rol bevordert van Radiotherapie Oncologie bij de behandeling van kankerpatiënten. De ESTRO-leden brengen over enkele weken hun stem uit naar wie hun voorkeur uitgaat om zitting te nemen in het bestuur. Ze kunnen kiezen uit een van de twee genomineerde biologen. Daarnaast kiezen ze uit de andere vakgebieden nog drie bestuursleden. De definitieve benoemingen worden verwacht in april 2019. De termijn is drie jaar.

Klinisch onderzoek

Marc Vooijs is onder meer genomineerd vanwege zijn huidige rol in de commissie biologie van ESTRO en als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Radiobiologie. Vooijs en zijn team onderzoeken het micromilieu van tumoren als een oorzaak van behandelingsresistentie tegen radiotherapie en naar het bevorderen van functiebehoud na anti-kanker behandeling. “Dit onderzoek in het laboratorium heeft al geleid tot verschillende klinische onderzoeken,” legt Marc Vooijs uit. “Hiervoor werken onderzoekers van MUMC+ en Maastro samen. Met de komst van protonentherapie naar Maastricht gaan we ons in het lab ook richten op protonentherapie gecombineerd met andere therapieën, zoals immunotherapie.” Dit past bij de missie van ESTRO; dat bevordert innovatie, onderzoek en verspreiding van de kennis. Dit doet ze via congressen, speciale bijeenkomsten, post academisch onderwijs en wetenschappelijke publicaties.