Nieuwe richtlijnen voor longkankerpatiënten

Een groep radiotherapeut-oncologen, medisch oncologen, internisten en longartsen van de European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) en de European Society of Medical Oncology (ESMO) hebben nieuwe richtlijnen samengesteld voor ondersteunende zorg voor longkanker patiënten die gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie krijgen. Deze zullen in Europa de behandeling veranderen van stadium III patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Het wetenschappelijke artikel hierover is onlangs gepubliceerd.

Ondersteunende zorg

Stadium III niet-kleincellige longkanker wordt gezien als een heterogene ziekte. Gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie (CCRT) wordt hierbij beschouwd als de zorgstandaard voor de meeste patiënten. Onlangs heeft 12 maanden immunotherapie aangetoond dat het de algehele overleving van deze patiënten verbetert. “CCRT is een toxische behandeling die alle orgaansystemen beïnvloedt en acute en permanente bijwerkingen kan veroorzaken, waarvan sommige dodelijk,” stelt Prof. Dr. Dirk De Ruysscher, eerste auteur en initiatiefnemer van het wetenschappelijke artikel. “Ondersteunende zorg is daarom van het grootste belang in deze klinische setting. De richtlijnen identificeren de aandachtspunten die van belang zijn voor de verdere verbetering van de ondersteunende zorg voor deze patiënten. Bijvoorbeeld: stoppen met roken, voeding, lichaamsbeweging, preventie en behandeling van slokdarmontsteking en pijn bij slikken, behandeling van hoest en kortademigheid, behandeling van huidreacties, behandeling van vermoeidheid, misselijkheid en braken, preventie, diagnose en behandeling van hartaandoeningen en -schade, optimalisatie van radiotherapietechnieken en aanpassingen van de chemotherapie in combinatie met de immuuntherapie.”

Betere levenskwaliteit

Het artikel geeft op basis van mechanismen van deze bijwerkingen aan hoe deze behandeld kunnen worden. De implementatie ervan kan leiden tot minder bijwerkingen en een betere levenskwaliteit.