Online promotie Brent van der Heyden – verbeterde CT beeldvorming

Maandag 15 juni jl. is Brent van der Heyden, Phd student bij Maastro, online gepromoveerd op het onderwerp: Advanced Computed Tomography imaging in Radiotherapy’. Hij heeft zijn doctoraat met het predicaat ‘cum laude’ ontvangen, wat uitzonderlijk is voor Maastricht. Het derde cum laude doctoraat reeds in de Divisie Fysica Onderzoek van Maastro.

Brent van der Heyden (MSc, Phd student) onder begeleiding van promotor Prof. dr. ir. Frank Verhaegen, en co-promotoren Dr. Gabriel Fonseca and Dr. Mark Podesta heeft in samenwerking met verschillende afdelingen binnen Maastro, verscheidene studies gedaan rond beeldvorming met Computed Tomography (CT) bij zowel klinische als preklinische studies. Hij ontwikkelde nieuwe methoden en software voor het gebruik van duale-energie CT. Tevens is hij een van de eersten die in groot detail toepassingen van artificiële intelligentie (meer specifiek ‘deep learning’) in radiotherapie heeft bestudeerd. De toepassingen gaan over het verbeteren van CT beeldvorming. De promovendus werkte nauw samen met fysici, artsen en biologen tijdens zijn thesis.

Toegevoegde waarde voor kankerpatiënten

Verbeterde CT beeldvorming komt de kankerpatiënt ten goede op verschillende manieren: Het maakt het mogelijk beelden beter te interpreteren door artsen, het leidt tot betere intekening van organen, en produceert meer accurate bestralingsberekeningen. Deze stappen dragen allemaal bij aan een hogere slagingskans van radiotherapie. Voor patiënten zal het werk wellicht tot betere behandeling leiden, zowel voor bestraling met fotonen als protonen. Meer informatie kan uit individuele CT beelden worden gehaald, en zo kan de behandeling meer gepersonaliseerd worden.

Meerwaarde Maastro

Maastro heeft bijna 20 papers kunnen publiceren, dankzij het werk van de promovendus. Maastro heeft ook nauw samengewerkt met een Oostenrijkse firma van CT scanners om de verbeterde beeldvorming tot stand te brengen. Deze laatste zal dit ooit gaan vermarkten.

Meer over Maastro fysica onderzoek, leest u hier.