Steeds minder operaties nodig bij darmkanker dankzij precieze lokale bestraling

Dr. Maaike Berbee, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro:

Bij een bepaalde groep patiënten met endeldarmkanker is het tot nu toe gebruikelijk dat zij voorafgaand aan de operatie 25 keer uitwendig bestraald worden, in combinatie met chemo-tabletten. Bij 20 procent van de patiënten is deze bestraling al zo succesvol dat de tumor daarmee helemaal verdwijnt. Er hoeft dan geen darmoperatie plaats te vinden, met daarbij het risico op een stoma. De chirurg volgt en begeleidt deze patiënten wel nog vele jaren nauwkeurig.

Momenteel wordt er een nieuwe bestralingstechniek ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen radiotherapeuten en chirurgen, de zogeheten FLOWER-applicatie. Het unieke hierbij is dat aanvullend op de uitwendige bestraling ook inwendige bestraling in de endeldarm plaatsvindt. We kunnen dan heel lokaal, op de exacte plek van de resttumor, een superhoge dosis bestraling toedienen. Daardoor neemt de kans op het geheel verdwijnen van de tumor toe. Omdat de inwendige bestraling zo precies is, verwachten we weinig bijkomende bijwerkingen. Waarschijnlijk kunnen we eind dit jaar de eerste patiënten met deze innovatieve, betere bestralingstechniek behandelen. Dan hoeven steeds minder patiënten geopereerd te worden.”

 

Dit is een deel van een artikel dat eerder werd gepubliceerd in Gezond Idee van het Maastricht UMC+.