Succesvol eerste symposium Cliëntenraad

Op vrijdag 15 november werd het eerste symposium van de Cliëntenraad van Maastro georganiseerd. Dit heeft als doel patiënten en patiëntenorganisaties kennis te laten nemen van het brede scala aan zorgaspecten dat binnen ons instituut wordt aangeboden. Tijdens het symposium kwamen de volgende thema’s aan de orde: Samen Beslissen, Nazorg, Protonentherapie, Kwaliteit en Veiligheid en Praktische zaken. Met zo’n 60 deelnemers en een ruime vertegenwoordiging vanuit het hele land bood het symposium de gelegenheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.