Eerste protonenbestraling voor neuropatiënt bij Maastro

Vorige week heeft de eerste protonenbestraling van een patiënt met hersenkanker plaatsgevonden bij Maastro. Met protonentherapie kan bij deze patiënten een indrukwekkende reductie van straling worden bereikt op het gezonde weefsel. Dit verkleint aanzienlijk de kans op bijwerkingen, zoals concentratieproblemen en geheugenverlies. Slechts voor een kleine groep patiënten met hersenkanker oftewel neuropatiënten, kan protonentherapie een uitkomst bieden.

Standaard bestraling

Bestraling is vaak een vast onderdeel in de behandeling van kanker. De standaard bestraling wordt meestal toegediend met fotonen, die intussen zo geavanceerd is dat ze veelal aan de strenge dosisbeperkingen van de gezonde organen voldoen, terwijl ze tegelijkertijd ook het te bestralen gebied goed bestralen. “Echter bij een aantal patiënten met hersenkanker blijkt dat we de dosis in het gezonde weefsel belangrijk kunnen verlagen door protonen te gebruiken,” aldus Dr. Daniëlle Eekers, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro.

Optimaal profiteren

Dit geldt onder meer voor neuropatiënten met een gunstige prognose van overleving, die op dit moment goed functioneren en beschikken over goede neurocognitieve functies, dat wil zeggen geheugen en concentratievermogen. “Een deel van deze groep patiënten was voorheen zelfs aangewezen op behandeling in het buitenland,” vertelt Daniëlle Eekers. “Met de komst van protonentherapie naar Nederland kunnen deze patiënten nu dichter bij huis worden behandeld. Naast Maastro kunnen deze patiënten ook terecht in de protonentherapiecentra in Delft en Groningen.”

Landelijke richtlijnen

Begin februari werd reeds de eerste protonenpatiënt bestraald bij Maastro. Dat was een hoofd-halskankerpatiënt. Een maand later was de eerste borstkankerpatiënt aan de beurt. Binnenkort kunnen ook longkankerpatiënten terecht bij Maastro. Het tempo waarop de patiëntengroepen kunnen worden opgebouwd, is afhankelijk van de goedkeuring van landelijk vastgestelde richtlijnen en selectiecriteria voor protonentherapie. “Ongeveer 3% van alle bestraalde patiënten met kanker komen in aanmerking voor deze nieuwe vorm van radiotherapie. Het moet significante winst opleveren voor de patiënt. Dat geldt zeker voor deze groep patiënten met een hersentumor. De locatie van dit type kanker is omgeven door risico-organen die belangrijk zijn voor het behoud van geheugen en concentratievermogen, die we zo goed mogelijk willen sparen. Zeker voor patiënten met kans van lange overleving. Mocht een radiotherapeut in Zuidoost-Nederland een patiënt zien met een mogelijk indicatie voor protonen bestraling, dan zal er een planvergelijking aangevraagd worden. Als er inderdaad een voordeel is, kan de patiënt ook daadwerkelijk naar Maastro worden verwezen voor de protonenbehandeling, als patiënt dat zelf ook wil.”