Kennis delen over protonen met ziekenhuizen tijdens Jaarsymposium Oncologie

Stephanie Peeters, radiotherapeut-oncoloog bij Maastro, spreekt tijdens het 14e Jaarsymposium Oncologie op 14 februari in Utrecht over model gebaseerde indicaties voor protonentherapie. Met protonentherapie kan de dosis bestraling op de omliggende gezonde weefsels worden verminderd. In Nederland komen hiervoor in aanmerking borstkanker, hoofd-halskanker, longkanker, hersentumoren en prostaatkanker.

Model gebaseerde methode

Bij de model gebaseerde methode worden de behandelplannen uitgewerkt en vergeleken voor zowel protonentherapie als conventionele (fotonen) radiotherapie. Daarna wordt een keuze gemaakt op basis van de voorspellingsmodellen om een inschatting te maken van het risico op bijwerkingen.

Gezonde weefsels sparen

Tijdens het Jaarsymposium Oncologie deelt Stephanie Peeters de nieuwste inzichten over protonen met de aanwezige specialisten. Een publiek van ruim honderd personen, bestaande uit onder meer Medisch Oncologen en Hematologen. Stephanie Peeters geeft uitleg over de protonentherapie, de indicaties voor protonentherapie, de verschillen tussen de drie protonencentra in Nederland en hoe de patiëntlogistiek plaatsvindt: “Bij bestraling worden kankercellen gedood, maar ook de gezonde weefsels kunnen door bestraling beschadigd worden. We streven altijd om de dosis op die gezonde organen zo laag mogelijk te houden. Bij de model gebaseerde methode maken we een vergelijking tussen de behandeling met de conventionele bestraling en de nieuwe protonentherapie. Zo kijken we hoe we de gezonde weefsels beter kunnen sparen. Ook bij tumoren die erg dicht zitten bij gezonde weefsels die heel gevoelig zijn voor straling kan protonentherapie winst opleveren. Met protonen zijn we immers in staat om voldoende dosis op de tumor te geven zonder een te hoog risico op complicaties.”

Goed op de hoogte

In overleg met de behandelend specialist wordt beslist welke therapie – de conventionele bestraling of de nieuwe protonentherapie – het beste is voor de patiënt. Het is essentieel dat we goed samenwerken met andere ziekenhuizen, benadrukt Stephanie Peeters: “We delen zo veel mogelijk onze kennis met de specialisten in de ziekenhuizen. Protonentherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie waarvan een kleine specifieke groep kankerpatiënten profijt kan hebben. We vinden het belangrijk dat de behandelende specialisten goed op de hoogte zijn van deze nieuwe mogelijkheden zodat protonentherapie voor alle patiënten beschikbaar is, onafhankelijk van het ziekenhuis van waaruit zij worden aangemeld.”