Klinisch onderzoek bij Maastro

21 mei 2024

Om onze zorg nog verder te verbeteren doen we continu onderzoek waarbij we onze patiënten betrekken. Klinisch onderzoek noemen we dat. De resultaten van onze onderzoeken passen we zo snel mogelijk toe in de praktijk zodat patiënten er profijt van hebben. Dat doen we niet alleen binnen onze eigen kliniek, we delen onze inzichten met medische organisaties wereldwijd.

Jaarlijks op 20 mei wordt er over de hele wereld Clinical Trials Day, oftewel dag van de klinische onderzoeken, gevierd. Deze dag is in het leven geroepen om iedereen die dit soort onderzoek doet erkenning te geven en te bedanken voor de inzet om de volksgezondheid te verbeteren.

Geschiedenis

Het verhaal wil dat de Schotse dokter James Lind op 20 mei 1747 begon met wat vaak wordt beschouwd als het eerste gerandomiseerde klinisch onderzoek aan boord van een schip waar scheurbuik heerste. Lind gaf zijn proefpersonen twee weken één van zes verschillende experimentele behandelingen. Degene die citrusvruchten als behandeling kregen, ondervonden de meest plotselinge en goed zichtbare effecten.

Hoewel dit onderzoek niet voldoet aan de strenge eisen die tegenwoordig gelden voor klinisch onderzoek, was dit een start van grote ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Klinische onderzoeken zijn alleen mogelijk met behulp van patiënten en medewerkers. Daarom willen we iedereen die hierbij betrokken is dan ook bedanken voor hun bijdrage.

Cijfers 2024 website