Maastro koploper vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onder Zuid-Limburgse werkgevers

11 november 2022

In november 2022 ontving Maastro het EU Healthy Organisation Silver certificaat. Dit toont aan dat we koploper zijn op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Van de twintig Zuid-Limburgse organisaties die de audit dit jaar lieten uitvoeren, wist alleen Maastro de zilveren onderscheiding te bemachtigen. "We zijn hier als organisatie dan ook best trots op" laat HR-adviseur France Deckers weten. De toegekende titel kent een geldigheid van 36 maanden.

Aron Nijs Fotogr ZLB Mobiliteitsmeeting3nov22 HR 069

Onafhankelijke audit

Door middel van een onafhankelijke audit, bestaande uit meerdere fases, bracht OperaSana ons vitaliteitmanagement in kaart. Hierbij is aandacht besteed aan de hoofdthema’s HR/verzuimbeleid, risicoprofiel, preventiebeleid en vitaliteitsmanagement. Vervolgens is er specifiek ingezoomd op onze faciliteiten en werd de congruentie van ons beleid en de praktijk op de werkvloer beoordeeld.


Aanleiding

Een partnership met Zuid-Limburg Bereikbaar bood Maastro eind 2021 de mogelijkheid om gesubsidieerd de werkgeversvitaliteit te onderzoeken. Omdat dit een belangrijk thema binnen onze bedrijfsvoering is en wij ons al langer hiervoor inzetten hebben we die kans met beide handen aangegrepen. France Deckers legt uit: “Een mooie gelegenheid om ons totaal pakket aan activiteiten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen en verbeterpunten aangereikt te krijgen, zodat acties kunnen worden uitgezet om nog meer werkgeluk bij onze medewerkers teweeg te brengen.

Hoogst haalbare resultaat

Maastro scoorde een ruime voldoende op de eerder genoemde hoofdthema’s, met een gemiddelde van 75%. De contextthema’s lieten een hoog ambitieniveau en een hoge veranderbereidheid zien van onze organisatie. Eventuele uitbreiding en/of andere faciliteiten bieden mogelijk meer ruimte voor verbetering in de toekomst. “Daar gaan we de komende periode dan ook op inzetten, zodat we de volgende audit voor het hoogst haalbare kunnen gaan: het gouden certificaat” aldus France.

Aron Nijs Fotogr ZLB Mobiliteitsmeeting3nov22 HR 073