Maastro ziet betrouwbaarheid als sleutel tot succes

14 juni 2023
Bron: Maastro | Varian

Topspecialistisch radiotherapiecentrum Maastro en Varian, onderdeel van Siemens Healthineers en leverancier van radiotherapie-apparatuur en -software, werken al sinds 2011 succesvol samen. De afgelopen jaren evolueerde die samenwerking tot een partnership dat Maastro in staat stelt haar bedrijfsdoelstellingen nog beter te verwezenlijken.

“Onze focus ligt elke dag op het verbeteren van de perspectieven van kankerpatiënten, met een hogere overlevingskans en minder bijwerkingen. Dat lukt ons niet zonder partners als Varian”, zegt CEO Maria Jacobs.

Drie thema’s

Het strategisch partnership met Varian richt zich op drie thema’s: patiëntzorg, productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek (en daarmee het verspreiden van de verworven kennis in de medische wereld). Jacobs: “De beste patiëntenzorg staat voor ons op één. Als een patiënt bij ons komt, moet die er op kunnen rekenen dat hij de beste behandeling krijgt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij willen daarom vooroplopen met de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de klinische praktijk.”

Productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

Maastro en Varian werken nauw samen aan productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo ontwikkelden Maastro en Varian een nieuwe brachytherapie-applicator voor de behandeling van patiënten met inoperabele, endorectale kanker. Jacobs: “Varian zag de meerwaarde voor de zorg en ontwikkelde het door tot een product dat naar de markt kan, zodat meer patiënten er profijt van hebben. Dat is hun kracht en een van de doorslaggevende aspecten die wij zoeken in een partner en vinden bij Varian.” Doordat Varian de vertaling maakt naar de klinische praktijk, en die taak dus niet bij Maastro ligt, kan het therapiecentrum in Maastricht zich focussen op haar primaire taak: patiëntzorg. Niels Wijdogen, managing director van Varian in Nederland: “We zien concreet dat de samenwerking ons beide in staat stelt sneller en gerichter nieuwe innovaties op te pakken. Dat geldt niet alleen voor Maastro, ook voor ons. Zo krijgen wij bij Maastro de mogelijkheden om onze nieuwe innovaties te testen.”

Meer structuur

De samenwerking is de laatste jaren enorm gegroeid, schetst Jacobs. “Voorheen ging dat op ad-hocbasis, in op zichzelf staande projecten van hoogleraren, onderzoekers of klinisch fysici. Om nog meer uit het partnership te kunnen halen, hebben we daar meer structuur in aangebracht. Met coördinatie vanuit beide partijen en een Strategic Partnership Manager van Varian. Die structuur zorgt dat we beter van elkaars projecten en ontwikkelingen op de hoogte zijn en we elkaar veel efficiënter kunnen ondersteunen.” Eens in de zes weken zitten Maastro en Varian met elkaar om tafel om de vorderingen en ontwikkelingen te bespreken. “Het gaat dus verder dan een traditionele relatie tussen klant en leverancier. We werken écht samen aan betere, efficiëntere patiëntzorg, op basis van een gedeelde strategische agenda.”

TrueBeam

De relatie spitst zich niet alleen toe op de strategische speerpunten. Maastro gebruikt al jaren naar veel tevredenheid zes TrueBeam® radiotherapieversnellers van Varian. Klinisch fysici Joep Hermans en Lars Murrer waren indertijd betrokken bij het aanschaftraject. Hermans: “Varian sprong er als leverancier bovenuit, met systemen met een zeer hoge levensduur en betrouwbaarheid. Met TrueBeam liepen ze toen vooruit op de concurrentie.” Murrer: “We zijn vol voor Varian gegaan, met applicaties voor teletherapie, brachytherapie en treatment planning. Op het gebied van de koppeling van diverse systemen is Varian nog altijd ongeëvenaard.”

Uptime

De uptime van de TrueBeam versnellers die Maastro gebruikt, is hoog met in 2021 een score van 98,9 procent. Murrer: “Daar hebben we een klein feestje om gevierd.” Hermans: “Het komt zelden voor dat een systeem er met een storing uit ligt.” Maastro zet haar bestralingsapparatuur in van 8.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. “Die vrij unieke beschikbaarheid vraagt heel wat van de systemen. We belasten ze voor 150 procent. Dat maakt ons ook kwetsbaar. Als er een keer een versneller uit ligt, kunnen we niet zomaar patiënten verplaatsen naar een andere TrueBeam. Die zitten namelijk allemaal vol”, aldus Hermans. “Daarom is een hoge uptime in onze bedrijfsvoering cruciaal. We vertrouwen daarop en Varian heeft dat vertrouwen nooit beschaamd.” Jacobs: “Dankzij die hoge uptime hebben wij de garantie dat we er voor onze patiënten kunnen zijn. Bestraling is een technisch georiënteerd specialisme en dus moet de techniek het gewoon doen. Als dat niet het geval is, kunnen we ons vak niet uitoefenen, nog afgezien van de consequenties voor patiënten.”

Service

De periodieke en incidentele service pakken Maastro en Varian samen op. De specialisten van Maastro zijn getraind door Varian en er is altijd een Varian-engineer die op afstand kan meekijken. Murrer: “Het grote voordeel van deze werkwijze is dat we kleine problemen direct hier ter plekke kunnen verhelpen. Mocht er een keer iets aan de hand zijn dat complexer is, dan kunnen we rekenen op Varian.”

Preventief onderhoud

Beide partijen zetten samen stappen naar een nog efficiënter onderhoud, ondersteund door slimme software. Hermans: “Die geeft nu al in de meerderheid van de gevallen aan waar het probleem zit. Inmiddels zetten we de data uit de systemen in voor nog scherper preventief onderhoud. Zo ontvingen we laatst een telefoontje van een engineer van Varian die in de data zag dat de temperatuur van een van de TrueBeam versnellers langzaam opliep. Daarop gaf hij ons het advies een van de koelventilatoren te vervangen.” Murrer: “Het zijn dit soort nieuwe manieren van werken waarmee we de uptime op niveau kunnen houden.” De samenwerking is bij beide partijen inmiddels doorgedrongen tot in de haarvaten. Topspecialistisch radiotherapiecentrum Maastro wordt door de medische wereld erkend als toonaangevend instituut in haar vakgebied. Vanwege de behandelingen, het high-level wetenschappelijk onderzoek, het delen van de opgedane kennis en de wil om die kennis te implementeren in de klinische praktijk. Jacobs tot slot: “Dat kunnen we alleen waarmaken als je kunt vertrouwen op een partner zoals Varian.”

Centrum voor brachytherapie

Eind 2022 opende Maastro de Clinical School, een klinische brachytherapie-opleiding voor zorgprofessionals in radiotherapie. Maastro geldt Europees als referentiecentrum voor deze vorm van bestraling. Varian speelt daarin een belangrijke rol. Zo werd samen met Maastro een applicator ontwikkeld waarmee brachytherapie efficiënter kan worden uitgevoerd. De volgende stap is dat Varian dit doorontwikkelt voor toepassing in de klinische praktijk.

Lars en Joep over klinische beschikbaarheid

Klinisch fysici Lars Murrer (links op foto) en Joep Hermans waren indertijd betrokken bij het aanschaftraject

Joep en Lars over nog efficiënter onderhoud, ondersteund door slimme software:

Joep: Die geeft nu al in de meerderheid van de gevallen aan waar het probleem zit. Inmiddels zetten we de data uit de systemen in voor nog scherper preventief onderhoud. Zo ontvingen we laatst een telefoontje van een engineer van Varian die in de data zag dat de temperatuur van een van de TrueBeam versnellers langzaam opliep. Daarop gaf hij ons het advies een van de koelventilatoren te vervangen. Lars: Het zijn dit soort nieuwe manieren van werken waarmee we de uptime op niveau kunnen houden.