Nieuw lid Raad van Toezicht

27 maart 2023
Bron: Maastro

Op 14 maart jongstleden is, na positief advies van de Ondernemingsraad, mevrouw Diana Monissen benoemd als nieuw lid van onze Raad van Toezicht. Zij is tevens de beoogde opvolger van de heer Luvic Janssen als voorzitter, die eind september 2023 de maximale zittingstermijn van 2 x 4 jaar zal bereiken.

Mevrouw Monissen is een zeer ervaren zorgbestuurder en werkte onder andere bij het ministerie van VWS en het prinses Maxima centrum voor kinderoncologie. Belangrijke resultaten lagen daarbij op het gebied van strategische beleidsontwikkeling, innovatie, proces- en kwaliteitsverbetering. Zij heeft ruime ervaring met complexe bestuurlijke medezeggenschapstrajecten, waaronder fusies, reorganisaties en heeft daarnaast een actuele kennis van de financiering van de publieke sector, de gezondheidszorg in het bijzonder. Zij is al geruime tijd actief als toezichthouder en vervult diverse Adviescommissies voor de overheid en daarbuiten.