Nog verfijnder dan tot op de millimeter

12 april 2022
Bron: Maastro
Patiënten die worden geplaagd met een terugkeer van de prostaatkanker binnenin de prostaat na eerdere bestraling kunnen veel baat hebben bij een gespecialiseerde behandelwijze¹. Die wordt onder andere toegepast bij het radiotherapie centrum Maastro in Maastricht, naast het MUMC+. Vorig jaar is het brachytherapie team geslaagd in het verfijnen van de techniek. Door het systematisch afnemen van biopten² is het mogelijk om op minuscuul niveau vast te leggen waar nog deeltjes rest- tumor zitten om deze vervolgens te behandelen, waardoor de patiënt een nog grotere kans op overleven heeft.

Mochten patiënten al eerder zijn bestraald voor een kanker in de buurt van de prostaat, waarbij te denken valt aan blaas- endeldarmkanker of eerdere prostaatkanker zelf, dan kunnen zij alsnog (opnieuw) worden behandeld voor prostaatkanker indien nodig, met deze nieuwe behandelwijze die met hoge precisie een klein stukje van de prostaat herbehandelt. In deze gevallen gaat het om patiënten die doorgaans elders zijn uitbehandeld.

Biopten

Een biopt is een stukje weefsel uit het orgaan. Evert van Limbergen: ‘Er worden met onze vernieuwde aanpak systematisch biopten afgenomen in en om de prostaat, van voor tot achter zeg maar. De procedure stelt ons in staat om op microscopisch niveau te zien op welke plekken of plekjes er al dan niet nog rest-tumor zit.’ ‘Dit blijkt nodig omdat soms tumorweefsel niet altijd via de normale beeldvorming, zoals een scan, waarneembaar is’, Ben Vanneste licht toe. ‘Door het afnemen van deze groot reeks biopten kunnen we weten of daar echt geen kanker zit. De kans dat je dan nog kanker mist, is hierdoor een stuk kleiner.’

Voordelen

De vernieuwde aanpak levert een gedetailleerdere manier van kijken op, waardoor de kans op het missen van kanker vele malen kleiner wordt. De belasting voor de patiënt is nauwelijks groter omdat biopten toch al noodzakelijk zijn. Evert van Limbergen: ‘Bij deze nieuwe techniek wordt er niet door de bestraalde darm geprikt maar door de huid, waardoor er geen risico bestaat om een perforatie in de darm te maken. Die zorgt nogal eens voor ellende omdat deze soms moeilijk geneest.’ De nieuwe aanpak verhoogt de veiligheid voor de patiënt, aldus de beide artsen. Hun streven is te blijven zoeken om telkens een verbeterslag te maken in de behandelmethode voor die groep patiënten voor wie dat nodig is.

1) Inwendige bestraling, de zogeheten Salvage High-Dose-Rate (HDR) brachytherapie.

2) De nieuwe manier van vastleggen, om te zien welke regio’s rondom de prostaat kankervrij zijn en welke zijn aangetast, heet de zogenaamde transperineale template bioptenmethode.