Onderzoek protonen-en fotonenradiotherapie in stadium III niet-kleincellige longkanker

30 november 2023
Bron: Maastro

Waardevol nieuws voor longkankerpatiënten met niet-kleincellige longkanker, stadium III. Een recent onderzoek onder leiding van Professor Dirk De Ruysscher, genaamd "Protonen-en fotonradiotherapie in stadium III NSCLC: effecten op hematologische toxiciteit en adjuvante immuuntherapie", laat zien dat het onderzoek een direct weerslag heeft op de patiënt.

Het onderzoek toont voor het eerst het voordeel aan van protonentherapie, en dit multicentrisch, bij patiënten met een lokaal uitgebreid niet-kleincellig longcarcinoom die tegelijk chemotherapie en radiotherapie krijgen, gevolgd door immuuntherapie. Deze patiënten behouden meer een goede conditie (13 % achteruitgang bij protonen versus 26 % bij fotonen), hebben minder bloedtransfusies nodig (9 % bij protonen versus 26 % bij fotonen) en ze hebben meer kans om immuuntherapie te krijgen (74 % bij protonen versus 52 % bij fotonen) waardoor hun langetermijnoverleving en/of genezing wellicht beter zal zijn.

Deze uitkomsten werden door Professor Dirk De Ruysscher gepresenteerd tijdens een onlangs gehouden Holland PTC lustrum. Tevens is het onderzoek recent gepubliceerd in de Green Journal.

Meer informatie

Meer lezen over de publicatie, via; https://lnkd.in/e9di-xHf, of lees hier.