“Onze topkwaliteit moet straks niet meer afhankelijk zijn van een subsidie”

28 augustus 2023
Bron: Maastro

Een gesubsidieerd programma op het gebied van Topspecialistische Zorg en Onderzoek is natuurlijk fantastisch, maar ook na afloop van dat TZO -programma willen we graag op topniveau blijven presteren. Vandaar dat het verduurzamen van de topspecialistische functie met stip op 1 staat in het lijstje met strategische speerpunten voor de komende jaren. Het programma TZO loopt nog tot september 2024. Het heeft dus de hoogste prioriteit om die topkwaliteit goed te borgen in onze organisatie voordat de subsidiekraan dicht gaat. Bestuurder Maria Jacobs en Rachelle Swart, projectleider van het TZO programma, vertellen wat er zoal gebeurt om onze topspecialistische functie te verduurzamen.

Toekomstbestendig

“Op dit moment gebruiken we de subsidie van ZonMw om binnen drie concrete projecten high-level onderzoek te doen, high-level patiëntenzorg te leveren en onze kennis op een hoogwaardig niveau te delen”, legt Maria uit. “Maar we willen ook buiten die drie projecten topkwaliteit leveren, zonder dat we daarvoor afhankelijk zijn van een subsidie of van bepaalde medewerkers. Vandaar dat we nu druk bezig zijn om die topspecialistische functie heel systematisch te verankeren in onze
organisatie. Daarvoor hebben we een visie uitgewerkt met een aantal werkpakketten, zoals het versterken van onze afdeling Research Affairs, het zoeken naar nieuwe methodes om innovaties te bekostigen, het ontwikkelen van een implementatieframework, het intensiveren van het patiëntenparticipatieplan en het ontwikkelen van methodes om sneller te leren. Zo maken we onze manier van werken toekomstbestendig.”

Literatuuronderzoek

Rachelle: “Om ook op de lange termijn topspecialistisch te kunnen blijven werken, moet je als organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ik ben op dit moment bezig met een wetenschappelijk literatuuronderzoek naar die randvoorwaarden voor topspecialistische zorg binnen de oncologie. Die nemen we zeker mee in onze
visie.

Relevant onderzoek

Maria: “Een belangrijke randvoorwaarde is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van data. Wij willen graag weten welke waarde onze behandeling heeft gehad in het leven van de patiënt. Maar als de patiënt wordt opgevolgd bij een ander ziekenhuis, krijgen we die data niet zomaar. Dus daar steken we veel energie in: de juiste data boven water krijgen, zodat we nauwkeurige voorspellingsmodellen kunnen maken en de juiste patiënt behandelen die maximaal profijt heeft van onze nieuwe
innovatieve behandelingen. Verder hebben we bekeken op welke punten we ons onderzoek nog verder kunnen versterken.”

Succesvol implementeren

Rachelle: “High-level onderzoek heeft alleen nut als de uitkomsten van zo’n onderzoek ook goed en snel worden geïmplementeerd. Daarbij gebruiken we de kennis uit het wetenschappelijke onderzoek naar innovatie-implementatie waar Maria en ik samen met aantal collega’s mee bezig zijn. Dankzij dat onderzoek kunnen we nieuwe innovaties ‘research-based’ implementeren. In mijn nieuwe functie als programmamanager innovatie-implementatie help ik projectleiders van de strategische projecten om een nieuwe innovatie goed te implementeren met behulp van een ‘research-based’ implementatiestrategie. We hebben een PhD-student aangenomen die onderzoekt met welke projectmanagementstijl onze innovatietrajecten het beste geleid kunnen worden. En collega’s Pascale Simons en Colette Dijks hebben een gestructureerde trainingsopbouw ontwikkeld die medewerkers gaat helpen om innovaties sneller te adapteren. Zo hopen we meer innovaties snel en succesvol te implementeren.”

Structurele vergoeding

Maria: “Hoofddoel van al deze inspanningen is natuurlijk om de beste zorg te leveren aan onze patiënten. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat we daarmee aan de randvoorwaarden voldoen van een nieuwe, structurele vergoeding van de overheid voor instituten die geen aanspraak kunnen maken op academische financiering van de overheid, maar wel op academisch niveau presteren. Stel dat we in aanmerking komen voor zo’n structurele vergoeding, dan wordt het makkelijker om het topspecialistische vliegwiel in beweging te houden.”

LR Maastro TZO Maria Rachelle 095

Maria Jacobs en Rachelle Swart maken zich samen sterk om de topspecialistische functie vast te houden als het TZO-programma in 2024 afloopt.