Precision protocol publicatie in Epilepsie

20 december 2023
Bron: Epilepsie

In het themanummer van Epilepsie ' Van focus naar netwerk voor behandeling van epilepsie, een paradigmashift?' hebben collega's Karen Zegers, Danielle Eekers, et all, een artikel geschreven over de nieuwe trial Precision.

De PRECISION-trial biedt een niet-invasieve stereotactische radiotherapie behandeling voor patiënten met refractaire epilepsie die niet in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie. De resultaten van deze behandeling vermeld in eerder internationaal onderzoek waren veelbelovend. Hun hypothese is dat stereotactische radiotherapie een superieure behandeloptie is in vergelijking met de standaardzorg, resulterend in aanvalsreductie of aanvalsvrijheid voor een deel van de patiënten.

De veelbelovende resultaten van stereotactische radiotherapie bij patiënten met epilepsie die in de literatuur worden vermeld, de relatief lage kans op complicaties en de haalbaarheid om deze behandeling op een veilige manier uit te voeren, biedt de basis voor de PRECISION-trial. In deze studie zal bewijs worden verzameld over de relatieve behandelingseffectiviteit en kosteneffectiviteit van stereotactische radiotherapie voor patiënten met refractaire focale, epilepsie die niet voor resectie in aanmerking komen.

Meer informatie

Lees de volledige publicatie, via deze link.