Samen Beslissen gaat over de persoonlijke beleving van kwaliteit van leven

12 september 2023
Bron: Maastro

Binnen Maastro is Samen Beslissen een belangrijk thema. Een enquête leert dat 89 procent van de patiënten wil deelnemen aan Samen Beslissen met hun arts. Samen Beslissen is de communicatie tussen artsen en patiënten, samen de keuzemogelijkheden bespreken en toch eigen regie houden. Voor arts Liesbeth Boersma maakt Samen Beslissen de gesprekken met haar patiënten vooral leuker.

Mens achter de patiënt

‘Dit houdt in dat je je in een gesprek verdiept in de mens achter de patiënt, stelt Boersma. Wat vindt deze belangrijk, wat doet hij in zijn dagelijks leven? Als iemand bestraling in de hals gaat krijgen, maar hij speelt het liefst elke dag viool, dan kan dat meewegen in het gezamenlijke besluit om misschien af te zien van de bestraling. Dat kan alleen als je het gesprek van mens tot mens voert.

Enquête

Om inzicht te krijgen in de waarde die patiënten hechten aan Samen Beslissen, is vorig jaar een enquête uitgezet onder zevenduizend patiënten die vanaf 2020 bij Maastro een intakegesprek hebben gehad. Senior onderzoeker Rianne Fijten, mede-initiatiefnemer, licht toe: ‘In de enquête is gevraagd hoe de patiënten het intakegesprek hebben ervaren, of ze het gevoel hadden van een keuzemogelijkheid en of ze willen deelnemen aan Samen Beslissen met hun arts. Dus bijna negentig procent van de patiënten wil dit.’ Ze vervolgt: ‘Terwijl we in de praktijk zien dat patiënten vaak het gevoel hebben dat de keuze al voor hen gemaakt is. Dit is ook sterk afhankelijk van hoe de patiënt is doorverwezen. Is het gepresenteerd als logische vervolgstap of als mogelijke vervolgstap?’

Grijs gebied

Bij het intakegesprek speelt de arts een belangrijke rol. Boersma: ‘Alle artsen binnen Maastro hebben het gevoel dat ze Samen Beslissen toepassen. Vooral als het gaat om nuances, het grijze gebied waarin de winst van bestraling voor sommige patiënten misschien niet opweegt tegen de bijwerkingen. Wel of niet bestralen is niet altijd zwart-wit. Daarom moet je dit gesprek vanuit een bredere context voeren. Als arts moet je altijd de vraag stellen of de patiënt bestralingen wil waarbij je de consequenties van eventuele bijwerkingen op zijn dagelijkse leven bespreekt. Dat doen we nog niet altijd en daar zit volgens ons nog ruimte voor verbetering. Samen Beslissen gaat immers ook over de beleving van kwaliteit van leven. Dat is voor ieder mens anders. Wij vinden het belangrijk om de patiënt te helpen om vanuit deze context zijn persoonlijke afwegingen te maken. Dat past bij de huidige tijdsgeest.

Implementatieplan

Om Samen Beslissen nog beter in de organisatie in te bedden, werkt Maastro met een implementatieplan. Een belangrijke ontwikkeling is het overzetten van de website van Beslis Samen naar Patiënt Plus, waarop keuzetools, ontwikkeld door Maastro zoals de BRASA-keuzehulp voor borstkankerpatiënten, een duurzame plek hebben gekregen. ‘Stuk voor stuk heel uitgebreid, die de patiënt kan gebruiken ter ondersteuning in het beslissingstraject’, laat dr. Boersma tot slot weten.

Wilt u meer weten over keuzehulpen of wilt u deze zelf gebruiken om het gesprek met uw arts aan te gaan? Op de website www.patientplus.info vindt u meer informatie hierover.

De resultaten liegen er niet om: 89% van de patiënten vindt Samen Beslissen belangrijk
LR Maastro TZO Liesbeth Rianne 239

Rianne Fijten

Als arts moet je altijd de vraag stellen of de patiënt bestralingen wil waarbij je de consequenties van eventuele bijwerkingen op zijn dagelijkse leven bespreekt. Dat doen we nog niet altijd en daar zit volgens ons nog ruimte voor verbetering.
LR Maastro TZO Liesbeth Rianne 210

Liesbeth Boersma