Verbeterde behandeltechniek (non-)Hodgkinlymfoom

20 december 2022
Bron: Maastro

Het hematologieteam van Maastro heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten met het doorvoeren van vernieuwende behandelingen voor de (non-)Hodgkin lymfoompatiënten. Ofschoon de bestralingstechnieken al veel beter zijn geworden, zijn ze erin geslaagd om de bestralingsdosis in de gezonde organen verder te verlagen. Een (non-)Hodgkin lymfoom is een kwaadaardigheid van het lymfesysteem die overal in het lichaam kan voorkomen. Bij deze overwegend jonge patiëntengroep met een goede prognose kunnen ook klachten optreden van de behandeling zelf, soms al na enkele jaren, bijvoorbeeld een verhoogde kans op kransslagaderlijden en het ontstaan van tweede tumoren in de borst of de longen. Daarom streeft Maastro permanent naar verbeteringen.

Breath-hold

Bij bestraling komt er ook straling in het omliggend gezond weefsel terecht, zoals het hart, de longen en de borsten. Om gezonde weefsels te ontzien, is bestraling tijdens een vastgehouden inademing, de breath-hold techniek, een mogelijkheid, legt klinisch fysicus Richard Canters uit: ‘Om de patiënt nauwkeurig te positioneren, gebruiken we een optical surface tracking systeem, met als doel het nauwkeurig plaatsen van de patiënt, nodig voor een veilig uitvoeren van de behandeling.’ Dit is niet nieuw binnen Maastro. Canters: ‘We pasten dit al enkele jaren geleden toe in studieverband bij borstkanker- en longkankerpatiënten.’ Radiotherapeutisch-laborant Indra Lubken: ‘Het systeem ondersteunt de patiënt met een Virtual Reality bril, waarbij hij live kan zien hoeveel hij meer of juist minder adem moet inhouden om op de juiste inademingsstand te komen. Ondertussen neemt het systeem elke beweging waar, tot op de millimeter nauwkeurig. De bestraling stopt onmiddellijk bij een te grote afwijking. Patiënten ervaren het als plezierig dat zij zelf actief betrokken zijn bij hun behandeling.’

Protonentherapie

‘Naast deze breath-holdtechniek behandelen we intussen een deel van de lymfoompatiënten met protonenbestraling’, legt radiotherapeut-oncoloog Bastiaan Ta uit. Ook deze techniek kan zorgen voor een vermindering van de dosis in de kwetsbare weefsels hart, longen en borsten. ‘De protonenbestraling wordt vooralsnog in 'vrije ademhaling’ uitgevoerd, omdat de breath-hold techniek nog niet kan op het protonentoestel. Maar de collega’s zijn inmiddels bezig om deze breath-holdtechniek ook op het protonentoestel aan te brengen.’

‘Waar we naar streven, is om de twee technieken samen te voegen: optical surface tracking én breath-hold in combinatie met protonentherapie’, aldus Ta. Als het team hierin slaagt, dan behoort Maastro waarschijnlijk wereldwijd tot een van de weinige centra die deze behandelinnovatie kan inzetten. ‘We bieden dan de beste techniek met nog minder bijwerkingen op lange termijn’, geeft Canters tot slot aan.

LR Groep O7 B3185

Bastiaan Ta, radiotherapeut-oncoloog, Richard Canters, klinisch fysicus radiotherapie, Indra Lubken, radiotherapeutisch laborant; over de innovaties in hun team.