Raad van Toezicht

De stichting MAASTRO clinic werkt volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur-model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directie en daarmee op de bedrijfsvoering en de beleidsbepaling in MAASTRO clinic. Het profiel van de raadsleden wordt gevormd door de maatschappelijke sector, bestuurlijke ervaring, specifieke deskundigheid en persoonlijke eigenschappen. Hierdoor is er in de Raad ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van: maatschappelijke dienstverlening, organisatie en economie van de gezondheidszorg, medische zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
De taken en bevoegdheden van de toezichthouders en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten.
Een algemene profielschets van een lid van de RvT is hier in te zien.

Samenstelling van de huidige RvT:

Naam Functie Dagelijkse functie 
Dhr. L. Janssen voorzitter   De heer Janssen was CFO bij de Raad van Bestuur van Zuyderland Medisch Centrum (Fusie tussen Orbis MC en Atrium MC) van november 2010 tot juni 2015. Daarvoor was hij hoofd van de interne auditafdeling van Philips. Voortbouwend op een ruime ervaring in de financiële wereld, heeft hij bewezen succesvol te opereren als een leider in complexe organisaties, zowel in de private en de publieke sector. LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/pub/luvic-aj-janssen/a/665/502.
Mw. M. Teunissen vice-voorzitter Mevrouw Teunissen is CEO van De Centrale Discotheek Rotterdam, een internationaal muziek instituut met Europa's grootste collectie van muziek voor bibliotheken. Margreet bekleedt bovendien functies in verschillende raden van toezicht, vooral in de gezondheidszorg. Ze heeft ook ruime ervaring in de politiek en met het werken met vakbonden en zij is voorzitter van de raad van bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/pub/margreet-teunissen/12/55b/70a
Dhr. Mr. F.A.H.M. van Attekum lid De heer Van Attekum was partner bij Deloitte tot juni 2014, waarna hij met pensioen is gegaan. Tijdens zijn loopbaan was hij actief in of voor openbare of semi-publieke organisaties. Hij hield en houdt diverse functies in raden van bestuur en raden van commissarissen, waaronder het Integraal Kankercentrum Limburg en de Stichting Samenwerking Oncologie Limburg.
Mw. K. Snoek lid Mw. Snoek heeft de laatste vijftien jaar in de gezondheidszorg gewerkt als manager, adviseur en bestuurssecretaris. Daarvoor heeft zij jarenlang als trainer/adviseur gewerkt onder meer op het gebied van medezeggenschap. Zij heeft ruime ervaring als toezichthouder in de zorg. Momenteel werkt mw. Snoek als bestuursadviseur bij Adelante, een zorgorganisatie op het gebied van revalidatie, audiologie en speciaal onderwijs.
Dhr. W. De Neve lid De heer De Neve heeft de laatste 10 jaar de radiotherapie research geleid aan de Universiteit Gent. De focus van zijn onderzoek ligt op het klinisch bruikbaar maken van experimentele bestralingstechnieken. Daarvoor leidde hij de dienst Radiotherapie van het UZ-Gent. Hij heeft ruime ervaring als promotor van wetenschappelijke projecten waaronder het Belgisch Hadron Therapie Project dat in opdracht van de Federale Overheid de haalbaarheid van landelijke proton- en andere ionentherapie onderzocht. Hij is lid van wetenschappelijke raden en van de Raad van Bestuur van de Stichting tegen Kanker.

Volg ons op

linkedin youtube