Patiëntveiligheid

Risico & Veiligheid
Sinds 1 januari 2003 vormt risico en veiligheid binnen MAASTRO clinic een apart onderdeel naast kwaliteitszorg. Patiëntveiligheid bestaat ons inziens uit 3 elementen die niet los van elkaar te zien zijn.

 

  1. Patiëntveiligheidscultuur
  2. Procesbetrouwbaarheid
  3. VeiligheidsManagementSysteem

 

Ad 1: Patiëntveiligheidscultuur
Een patiëntveiligheidscultuur in een organisatie is de voorwaarde om daadwerkelijk de patiëntveiligheid te verhogen. Een goede patiëntveiligheidscultuur betekent in de praktijk dat een ieder weet dat fouten onderdeel zijn van het menselijk handelen en dat vanuit deze wetenschap men alert is op onveiligheid en op een adequate wijze handelt.

Ad 2: Procesbetrouwbaarheid
Het doel bij procesbetrouwbaarheid is het meetbaar verbeteren van kwaliteit van de processen. Hierbij worden zowel technische, organisatorische als medewerkersgerelateerde processen onderzocht.

Ad 3: VeiligheidsManagmentSysteem (VMS)
Het VMS is een efficient systeem voor de systematische inventarisatie van risico's en het systematisch beheer van risico's om deze effectief te kunnen minimaliseren of elimineren. Het VMS is een structuur om te waarborgen dat verbeteringen worden geidentificeerd en geimplementeerd in het kader van het continue verbeteren.

Volg ons op

linkedin youtube