Patiëntveiligheid

Sinds 1 januari 2003 vormt risico en veiligheid binnen MAASTRO clinic een apart onderdeel naast kwaliteitszorg. Patiëntveiligheid bestaat ons inziens uit 3 elementen die niet los van elkaar te zien zijn.

 

  1. Patiëntveiligheidscultuur
  2. Procesbetrouwbaarheid 
  3. VeiligheidsManagementSysteem

Technieken

Binnen MAASTRO clinic worden processen prospectief (vooraf) én retrospectief (achteraf) geanalyseerd om de patiëntveiligheid te verbeteren. Voor prospectieve analyses wordt oa. gebruikt gemaakt van de zogenaamde SAFER-techniek. De meldingscommissie maakt gebruik van het PRISMA-model voor retrospectieve analyses.

Andere technieken die worden toegepast zijn:

Calamiteitenrapportage 2017

In het jaar 2017 zijn er geen calamiteitenmeldingen verricht aan de IGJ.

Patiëntveiligheidskaart

De patiëntveiligheidskaart is een initiatief van de radiotherapie-afdeling van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) en MAASTRO clinic. Doel van deze kaart is patiënten ervan bewust te maken dat zij kunnen meewerken aan een veilige behandeling. Deze kaart is in 2007 geïntroduceerd.

De kaart kunt u hier downloaden.

Patiëntveiligheidsweek

In het kader van de week van de patiëntveiligheid organiseert het patiëntveiligheidsteam van MAASTRO clinic jaarlijks in oktober/november activiteiten om de aandacht te vestigen op het patiëntveiligheid in onze organisatie. Hierbij wordt onder meer met de cliëntenraad nagedacht om ieder jaar aan de hand van een duidelijk thema medewerkers en patiënten te informeren en te betrekken.

Volg ons op

linkedin youtube