Kwaliteit

MAASTRO heeft sinds 1 januari 2017 het certificaat ISO 9001:2015 ontvangen op haar kwaliteitssysteem. 

Kwaliteitsvisie

De visie op kwaliteit in MAASTRO clinic staat genoteerd in een visie-document "Visie op kwaliteit". Klik hier om dit document te openen.

Kwaliteitsbeleid

Wat het interne beleid betreft, kan voor MAASTRO clinic een groot aantal activiteiten vermeld worden op het gebied van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering, onder andere de protocolontwikkeling ten behoeve van patiëntenbehandeling, de intercollegiale toetsing in de dagelijkse patiëntenbespreking, de Meldingscommissie die meldingen over fouten en bijna-fouten behandelt en de Stralenveiligheidscommissie die de gang van zaken rondom de bestraling op het gebied van stralenveiligheid voor patiënt, medewerker en omgeving toetst.
Het interne- en externe kwaliteitsbeleid wordt verduidelijkt in het "stroomschema kwaliteitscontroles". Voorts zijn er duidelijke kwaliteitsnormen en voorwaarden vanuit de Specialisten Registratie Commissie voor de opleiding van artsen tot radiotherapeut-oncoloog en de opleiding van fysici tot klinisch fysici in de radiotherapie, waarvoor MAASTRO clinic officieel erkend is. 
Tevens heeft MAASTRO clinic een klachtenfunctionaris ingesteld en een cliëntenraad. Deze geledingen dragen eveneens bij aan de verbetering van de kwaliteit in MAASTRO clinic.

Volg ons op

linkedin youtube