Organisatie in MAASTRO clinic

De verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid binnen MAASTRO clinic ligt bij de directie, die zorgdraagt voor toezien op het interne veiligheidsbeleid. Het patiëntveiligheidsteam fungeert als adviesorgaan naar de directie. Dit team bestaat uit een expertgroep waarin behalve 2 patiëntveiligheidsfunctionarissen ook o.a. de radiotherapeutisch laboranten, klinisch fysici en radiotherapeuten zijn vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor het communiceren met hun achterban.

Meldingscommissie

De Meldingscommissie is een belangrijk  onderdeel binnen het veiligheidsmanagementsysteem en bestaat uit vertegenwoordigers van alle disciplines betrokken bij het patiëntenproces. De commissie heeft als doel het ondersteunen en ontwikkelen van kwaliteit en veiligheidsbeleid onder andere met behulp van de risico-analysemethodiek genaamd PRISMA. De commissie analyseert binnengekomen meldingen, classificeert de basisoorzaken en voegt deze toe aan een database. Hiermee worden regelmatig analyses verricht en vindt terugkoppeling plaats naar de organisatie, het management en/of de medewerker.

Sterrolhouders Risico & Veiligheid

In MAASTRO clinic wordt gewerkt met organisatorische eenheden. Binnen deze eenheden zijn radiotherapeutisch laboranten aangesteld als sterrolhouder Risico & Veiligheid. De sterrolhouder is verantwoordelijk voor terugkoppeling van patiëntveiligheid-gerelateerde initiatieven en het creëren van draagvlak.

Volg ons op

linkedin youtube