Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

DEKRA heeft als certificerende instantie het stokje overgenomen van Lloyds Register. Na een intensief bezoek van DEKRA op 8 juni 2016, waarbij diverse gesprekken met medewerkers zijn gehouden, heeft DEKRA het bezoek positief afgesloten. De beoordeling bevestigt dat "Maastro-Clinic" het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) effectief heeft onderhouden en de gedocumenteerde wijzigingen in het VMS zijn doeltreffend in de organisatie doorgevoerd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Minister Ab Klink reikt VMS-certificaat uit

Den Haag, 9 juli 2008
MAASTRO clinic is als eerste instelling binnen de curatieve zorg gecertificeerd voor haar Veiligheids Management Systeem (VMS). Deze prestatie was bijzonder genoeg voor Minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om persoonlijk het certificaat aan MAASTRO clinic uit te reiken.De happening vond plaats in het Ministerie van VWS, in het bijzijn van Lloyd's Register (een onafhankelijke externe certificatie-instelling), NVZ en Toyota. Vanuit MAASTRO clinic waren Maria Jacobs, Philippe Lambin, de leden van het PatiëntVeiligheidsTeam: Petra Reijnders-Thijssen, Pascale Simons, Huub Backes, Geert Bosmans en Piet van den Ende en Elly Jeurissen naar Den Haag afgereisd om het certificaat in ontvangst te nemen. Naast Minister Klink was ook de hoogste ambtenaar Curatieve Zorg aanwezig, mevrouw L. Monissen, directeur-generaal.

Patiëntveiligheid Management Systeem Certificaat

Artikel over VMS MAASTRO in Gamma Professional april 2012

Artikel VMS in Gamma Professional 04-2012

Artikel VMS in Gamma Professional 04-2012

Download hier het volledige artikel

Volg ons op

linkedin youtube