Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Het VeiligheidsManagmentSysteem (VMS) is een efficient systeem voor de systematische inventarisatie van risico's en het systematisch beheer van risico's om deze effectief te kunnen minimaliseren of elimineren. Het VMS is een structuur om te waarborgen dat verbeteringen worden geidentificeerd en geimplementeerd in het kader van het continue verbeteren. De overheid stelt sinds 1 januari 2008 de invoering van een gecertificeerd VMS voor ziekenhuizen verplicht. Daarmee wordt beoogd vermijdbare sterfte en andere schade substantieel te beperken.

Als eerste zorginstelling in Nederland heeft MAASTRO clinic een gecertificeerd VMS. Hiervoor ontving ze van minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het eerste veiligheidscertificaat. Lloyd's, een onafhankelijke externe certificatie-instelling, heeft formeel vastgesteld dat MAASTRO clinic aan alle eisen voor toekenning van het certificaat voldoet. Inmiddels verzorgt DEKRA de certificering. 

Na een intensief bezoek van DEKRA op 8 juni 2016, waarbij diverse gesprekken met medewerkers zijn gehouden, heeft DEKRA het bezoek positief afgesloten. De beoordeling bevestigt dat "Maastro-Clinic" het veiligheidsmanagementsysteem effectief heeft onderhouden en de gedocumenteerde wijzigingen in het VMS zijn doeltreffend in de organisatie doorgevoerd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Lees meer over het VMS in dit artikel.

Volg ons op

linkedin youtube