Algemene informatie

Informeer vóór uw behandeling
Het is prettig voor u om tijdig te weten of uw behandeling in MAASTRO clinic volledig wordt vergoed. Dit is in het algemeen het geval, toch raden wij u aan om altijd eerst op de website van uw zorgverzekeraar te kijken met welke ziekenhuizen deze een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt, of twijfelt over met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Geen medische noodzaak?
Zorg zonder een medische noodzaak is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Altijd verwijzing nodig
U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen.  

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is een jaar geldig.

Spoedeisende hulp of huisartsenpost 
Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de vergoeding met uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.   

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend, juist op die tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kan.

Hoe komen prijzen van ziekenhuisbehandelingen tot stand? 
Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat - poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie - kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

Wijziging per 1-1-2018; belconsult tussen arts en patiënt is in sommige gevallen declarabel  
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag  consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt. Een kort telefoontje dat niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet is niet declarabel. Het kan dus zijn dat dit belconsult betaald moet worden uit het eigen risico van de patiënt.

Uw zorgnota 
U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die na 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Algemene betalingsvoorwaarden
In MAASTRO clinic gelden Algemene betalingsvoorwaarden. Hierin staan de regels van ons ziekenhuis over bijvoorbeeld betalingstermijnen en leveringsvoorwaarden. De Algemene betalingsvoorwaarden zijn hier te raadplegen.
  
Meer weten?

Vragen over kosten van ziekenhuiszorg
Vraagt u zich af hoe het zit met de kosten van uw zorg? Op de website www.dezorgnota.nl staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u zien met welke soort vraag, u bij welke instantie terecht kunt. De website is opgezet door ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen.

Contact
Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden of over uw zorgnota. Hebt u een vraag over uw rekening of de prijzen van een behandeling, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie, via het centrale telefoonnummer van MAASTRO clinic 088 - 44 55 666.

Volg ons op

linkedin youtube