Standaard prijslijst

Klik hier om de standaard prijslijst 2017 te raadplegen.
Klik hier om de standaard prijslijst 2018 te raadplegen.

Deze prijslijst is onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van de prijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen, een en ander in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en richtlijnen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is de prijs op laatstgenoemd moment altijd van toepassing.

Volg ons op

linkedin youtube