Machtiging voor het opvragen van medische gegevens van iemand anders

Het opvragen van een dossier namens of van iemand anders en/of het ophalen van de kopieën, is slechts met schriftelijke toestemming van de betrokken patiënt mogelijk. Hiervoor kunt u samen met de patiënt de aanvraag met de machtiging op de achterkant van het formulier invullen. Graag hier ook uw relatie met de patiënt vermelden. 
   
Verzoek door ouders of wettelijk vertegenwoordigers: 
•                    Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan hebben ouders of wettelijk vertegenwoordigers recht op inzage zonder toestemming van het kind. 
•                    Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan hebben ouders of wettelijk vertegenwoordigers enkel recht op inzage met toestemming van het kind zelf. Hiervoor zijn een handtekening en een legitimatiebewijs nodig van ouder/verzorger én het kind. 
•                    Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan beslist het kind zelf over inzage. Ouders hebben alleen recht op inzage indien het kind hen daartoe schriftelijk machtigt.    

Verzoek bij wilsonbekwaamheid 
Inzage in en/of kopie van het dossier van patiënten, die wilsonbekwaam zijn, kunnen worden opgevraagd door diens curator/mentor na overleg van een gerechtelijk bevel.   

Verzoek door nabestaanden van overleden patiënten 
Nabestaanden van een overleden patiënt hebben in beginsel geen inzagerecht. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een nabestaandengesprek met de behandelend arts aan te vragen. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u hier downloaden of u kunt het aanvragen bij de afdeling secretariële ondersteuning via secretarieleondersteuning@maastro.nl. Bij het invullen van het aanvraagformulier is de handtekening van de aanvrager (gemachtigde) vereist. Daarnaast is een reden van opvragen vereist.  Een medewerker van de afdeling secretariële ondersteuning zal vervolgens uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opnemen voor het inplannen van een nabestaandengesprek met de behandelend arts.  Tijdens het nabestaandengesprek vindt een persoonlijke toelichting door de behandelend arts plaats. Op basis van de reden van opvragen door de nabestaanden is het aan de behandelend arts om een inschatting te maken of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt geschiedt. Hierbij kijkt de arts naar het belang van de aanvrager en de privacybescherming van de overleden patiënt.  

Volg ons op

linkedin youtube