Strategienota

Strategienota Voorop voor onze Patiënt

Onze ambities helder toegelicht

Onze missie: MAASTRO wil samen met de patiënt en zijn of haar naasten de strijd tegen kanker aangaan, mensen genezen en het leed verminderen. Dat doen we in samenwerking met onze partners in de oncologie.
MAASTRO draagt op drie manieren bij aan de kankerbestrijding:
  • radiotherapie volgens de laatste stand van de wetenschap, in samenspraak met de patiënt en op een zo veilig mogelijke manier;
  • grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten direct worden vertaald in verbetering van de behandeling;
  • opleiding en onderwijs, gericht op goede hulpverleners nu en in de toekomst.

Download hier het strategieplan 2013-2017.

U kunt ook de korte animatiefilm bekijken over de visie en doelstellingen van MAASTRO bij de behandeling van kanker. De film geeft een beeld van wat MAASTRO in 2017 bereikt wil hebben. Enkele onderdelen zijn als praktijk anderen staan nog aan het begin maar zijn volop in ontwikkeling.


Animatiefilm MAASTRO strategie 2013-2017

Volg ons op

linkedin youtube