Patiëntveiligheid / Kwaliteit

Patiëntveiligheid & Kwaliteit

Van oudsher is de radiotherapie een vakgebied waarbij gestreefd wordt naar consensus en protocollering. Dit is inherent aan het werken in teamverband en aan de multidisciplinaire benadering van de behandelvormen van kanker. Een apart onderdeel van het kwaliteitsbeleid in MAASTRO clinic is Risico & Veiligheid.

Veiligheidssysteem in MAASTRO clinic leidt tot minder risico's patiënten

De overheid stelt sinds 1 januari 2008 de invoering van een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor ziekenhuizen verplicht. Daarmee wordt beoogd vermijdbare sterfte en andere schade substantieel te beperken. De aanleiding voor de invoering van zo'n systeem is dat er landelijk honderden doden per jaar in ziekenhuizen vallen door onnodige fouten en onveilige situaties. Als eerste zorginstelling in Nederland heeft MAASTRO clinic een gecertificeerd VMS. Hiervoor ontving ze van minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het eerste veiligheidscertificaat. 
MAASTRO clinic heeft als eerste zorginstelling in Nederland een veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd. Lloyd's, een onafhankelijke externe certificatie-instelling, heeft formeel vastgesteld dat MAASTRO clinic aan alle eisen voor toekenning van het certificaat voldoet. Inmiddels verzorgt DEKRA de certificering. In MAASTRO clinic is het van groot belang dat er structureel en systematisch veilig wordt gewerkt. Het is een hoog technologische omgeving die per definitie niet risicoloos is. Bovendien wordt er een kwetsbare doelgroep behandeld, namelijk patiënten met kanker. Het VMS bij MAASTRO clinic levert een bijdrage aan deze veiligheid.

Seminar Veilige Zorg, Interview met manager patiëntveiligheid van MAASTRO clinic

Interview Petra Reijnders op Seminar Veilige Zorg 7 juni 2012

Interview Petra Reijnders op Seminar Veilige Zorg 7 juni 2012


Op het Seminar Veilige Zorg van Mavim op 7 juni 2012 presenteerde een aantal hoofdrolspelers binnen de zorg hun 'best practices'. 

Volg ons op

linkedin youtube