Veel gestelde vragen

Kies onderdeel

Wat tonen?

Populaire vragen

1 Waar vind ik het jaarverslag van MAASTRO clinic?
Indien u hier klikt, wordt u doorgelinkt naar het jaarverslag van MAASTRO clinic.
2 Wat is de rechtsvorm van MAASTRO clinic?
MAASTRO clinic is een stichting. MAASTRO hanteert een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht structuur.
3 Is MAASTRO clinic een afdeling van het academisch Ziekenhuis Maastricht?
Nee, MAASTRO clinic is een zelfstandig radiotherapeutisch instituut. MAASTRO werkt samen met de ziekenhuizen in Maastricht, Heerlen, Sittard, Roermond, Weert en binnenkort ook Venlo.
4 Kan ik onderzoek financieel ondersteunen? Kan ik donateur worden?
Ja, dat is mogelijk via MAASTRO cancer foundation. Voor meer informatie kunt u hier klikken, u wordt vervolgens doorgelinkt naar de informatie op deze site over de MAASTRO cancer foundation.
5 Is MAASTRO clinic een commerciele organisatie?
Nee, MAASTRO is geen commerciële organisatie. MAASTRO heeft wel een dochteronderneming, MAASTRO innovations bv genaamd. Indien u hier klikt, wordt u doorgelinkt naar de informatie over MAASTRO innovations bv.

Over Maastro

2 Wat is de rechtsvorm van MAASTRO clinic?
MAASTRO clinic is een stichting. MAASTRO hanteert een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht structuur.
3 Is MAASTRO clinic een commerciele organisatie?
Nee, MAASTRO is geen commerciële organisatie. MAASTRO heeft wel een dochteronderneming, MAASTRO innovations bv genaamd. Indien u hier klikt, wordt u doorgelinkt naar de informatie over MAASTRO innovations bv.
4 Is MAASTRO clinic een afdeling van het academisch Ziekenhuis Maastricht?
Nee, MAASTRO clinic is een zelfstandig radiotherapeutisch instituut. MAASTRO werkt samen met de ziekenhuizen in Maastricht, Heerlen, Sittard, Roermond, Weert en binnenkort ook Venlo.

Bereikbaarheid

1 Is MAASTRO clinic ook met het openbaar vervoer bereikbaar?
MAASTRO clinic is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (zowel met de trein als met de bus). Meer informatie over de bereikbaarheid en uw route naar MAASTRO clinic kunt u hier vinden.
2 Kan ik een vergoeding krijgen voor eigen vervoer of taxivervoer naar MAASTRO clinic?
Ja, dit is mogelijk, echter dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Wanneer u de eerste keer bij MAASTRO komt voor het intakegesprek, helpt de receptioniste u verder met het regelen van het vervoer en een eventuele vergoeding.

Vooraf kunt u reeds zelf bij uw ziektekostenverzekeraar informeren of en voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Voor het regelen van afspraken voor zorgvervoer is er daarnaast in de centrale hal van MAASTRO een apart loket voor zorgvervoer. Bij uw eerste komst naar MAASTRO informeert de receptioniste u hier verder over.

Maastro Cancer Foundation

1 Hoeveel bedraagt de schenk- en erfbelasting voorheen successierechten?
Verkrijgingen door een ANBI of van een ANBI zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
2 Kan ik onroerende goederen aan de stichting nalaten?
De MAASTRO Cancer Foundation is gerechtigd legaten te accepteren en dus ook legaten in de vorm van onroerende goederen. Deze worden verkocht en de opbrengst wordt gebruikt voor de activiteiten van de stichting.
3 Kan ik mijn testament herroepen?
Het testament is alleen geldig vanaf het moment dat de schenker overlijdt. Voor die tijd kan het op elk moment door u worden herroepen. Bij overlijden wordt alleen rekening gehouden met het meest recente testament. Voor de juridische details hiervan kunt u terecht bij de notaris of bellen met de notaristelefoon: 0900 346 93 93. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Nederlandse notarissen, www.notaris.nl. Voor vragen op fiscaal gebied kunt u terecht bij de belastingtelefoon: 0800-0543 of
op www.belastingdienst.nl

Werken bij MAASTRO

1 Hoe ziet de sollicitatieprocedure er uit bij MAASTRO clinic?
Als je solliciteert naar aanleiding van een vacature die wij extern kenbaar hebben gemaakt  komt je sollicitatie binnen bij de afdeling personeelszaken van MAASTRO clinic. Bij het insturen van de sollicitatie via de website ontvang je automatisch op je scherm een ontvangstbevestiging.

Na de sluitingstermijn ontvangt de leidinggevende van de afdeling waar de vacature zich bevindt de binnengekomen reacties en maakt hieruit, eventueel samen met een selectiecommissie, een selectie. Kandidaten die aan de hand van deze selectie worden afgewezen, ontvangen hiervan bericht.
Afhankelijk van de inhoud en zwaarte van de functie vinden er twee gespreksronden plaats waaraan namens de organisatie meestal wordt deelgenomen door de leidinggevende en een of meerdere toekomstige collega's. In de tweede gespreksronde vindt er daarnaast ook een orientatie op de arbeidsvoorwaarden plaats door een personeelsfunctionaris. Hierin wordt alvast een beeld gegeven van de arbeidsvoorwaarden behorende bij de betreffende functie. Voor bepaalde functies vinden we het belangrijk dat er een assessment wordt afgelegd. Bij een positief resultaat van de gespreksronden (met eventueel nagaan van referenties) en het assessment wordt de eindkandidaat uitgenodigd voor een uitgebreid arbeidsvoorwaardengesprek.

Wanneer je een open sollicitatie aan ons stuurt, wordt nagegaan of je profiel past bij een mogelijke toekomtige vacature. Als dat het geval is, houden wij je gegevens gedurende een jaar in portefeuille. Gedurende dat jaar worden je gegevens in beraad genomen op het moment dat zich een passende vacature voordoet.
2 Welke CAO is van toepassing op MAASTRO clinic?
MAASTRO clinic is een categoraal ziekenhuis en valt onder de CAO Ziekenhuizen. De actuele digitale versie van deze CAO vind je hier. De Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten valt onder de CAO Ziekenhuizen en vind je hier.
3 Is het mogelijk om bij MAASTRO clinic stage te lopen?
Ja, MAASTRO clinic biedt studenten van diverse opleidingen op verschillende niveau's de mogelijkheid om stage te lopen op een van de afdelingen. Zo zijn er in overleg met de opleiding stages en afstudeerprojecten mogelijk voor bijvoorbeeld de opleidingen Biomedische Technologie, Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, MBRT en doktersassistente. Voor meer informatie met betrekking tot stages verwijzen we je naar het onderdeel "Leren bij MAASTRO".
4 Is het mogelijk om vrijwilligerswerk te doen bij MAASTRO clinic?
Ja, MAASTRO clinic maakt dankbaar gebruik van vrijwiliigers van de Unie van Vrijwilligers (UVV), afdeling Maastricht. Zij treden op als gastvrouw of gastheer en bieden de patienten van MAASTRO clinic koffie of thee aan en desgewenst een luisterend oor. Ervaring leert dat de vrijwilligers enorm worden gewaardeerd door de patienten. Mocht u interesse hebben om te werken als vrijwilliger bij MAASTRO clinic, neemt u dan contact op met de UVV via hun website: http://www.uvvmaastricht.nl.
5 Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld bij MAASTRO clinic?
Arbeidsvoorwaarden en salariering zijn gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. MAASTRO clinic kent een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 8% vakantietoeslag, een 8,33% eindejaarsuitkering en een uitstekende pensioenvoorziening bij het Pensioen Fonds Zorg en Welzijn (PFZW). MAASTRO investeert graag in haar medewerkers, daarvoor is er onder andere jaarlijks een opleidingsbudget beschikbaar.

Aanvullend is er het MeerKeuzeSysteem Arbeidsvorwaarden (MKSA) uit de CAO Ziekenhuizen, waarmee je je arbeidsvoorwaarden op maat kunt snijden.
Het MKSA voorziet in doelen en bronnen. Een bron bestaat uit tijd (bijv. meerwerkuren, PLB-uren) en/of geld (bruto salaris,vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering), dat kan worden afgestaan voor een bepaald doel (bijvoorbeeld een fiets, aanvullend pensioen, contributie vakbond en beroepsvereniging). Kortom: op basis van dit systeem kunnen medewerkers sommige onderdelen van de arbeidsvoorwaardenverkopen, om daar weer andere arbeidsvoorwaarden voor terug te kopen. Hierdoor ontstaat meer individuele keuzevrijheid.

Daarnaast kent MAASTRO clinic nog andere secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder bijvoorbeeld collectiviteitskorting op verzekeringen van Centraal Beheer Achmea, collectieve zorgverzekering bij IZZ, CZ of Menzis, korting bij sportscholen in de regio en een (openbaar) vervoerskostenregeling etcetera.

 

FAQ Hoofdcategorie patienten en naasten

1 Moet ik worden opgenomen in het ziekenhuis?
De meeste mensen die worden bestraald, komen poliklinisch en worden dus niet opgenomen in het ziekenhuis.
2 Ben ik helemaal alleen tijdens de bestraling?
De radiotherapeutisch laboranten gaan met u mee naar binnen om het bestralingstoestel in te stellen en u in de juiste positie op de tafel te leggen. Voordat de bestraling begint, verlaten de laboranten de ruimte, maar kunnen u via een televisiescherm zien. In de bestralingsruimte is een intercom zodat u met de radiotherapeutisch laborant kunt praten. Na uw bestraling komen de radiotherapeutisch laboranten u weer halen.
3 Word ik radioactief van de bestraling?
Nee, u bent niet radioactief tijdens of na de bestraling. De straling wordt niet in het lichaam opgeslagen.
4 Is de bestraling besmettelijk?
Nee, de bestraling is niet besmettelijk.
5 Doet de bestraling pijn?
Nee, van de bestraling zelf voelt, ziet en ruikt u niets. U hoort enkel het zoemend geluid van het bestralingsapparaat.
6 Kan ik een overdosis straling krijgen?
De voor u berekende bestralingsdosis wordt altijd nagerekend door meerdere personen. Regelmatig vindt er een technische controle van de bestralingstoestellen plaats door deskundige mensen. De bestralingstoestellen zijn zo geprogrammeerd, dat zij automatisch afslaan als de voor u bepaalde dosis is gegeven. Ook de laboranten controleren dit tijdens elke bestraling.
7 Heeft radiotherapie invloed op mijn dagelijks leven?
Afhankelijk van uw algemene conditie, de intensiteit van de bestraling en de eventuele bijwerkingen die op kunnen treden, zal de behandeling invloed hebben op uw dagelijks leven. Ook de regelmatige bezoeken aan ons instituut zullen van invloed zijn op uw dagritme. U voelt zelf het beste wat u wel en niet kunt doen.

Gerelateerde vragen

8 Kan ik normaal eten en drinken?
In het algemeen is het niet nodig om uw voedingsgewoonten te veranderen. Patiënten die in het hoofd-halsgebied, op de slokdarm of op de onderbuik bestraald worden, krijgen van de arts of de diëtiste altijd een voedingsadvies. Ook wanneer u niet tot de patiëntengroep behoort die hierboven is genoemd, kunt u doorverwezen worden naar een diëtiste als er voedingsproblemen ontstaan.

Zie voor meer informatie met betrekking tot uw leefwijze tijdens radiotherapie deze link.
9 Hoe kan ik het beste naar MAASTRO clinic toe komen?
MAASTRO clinic is uitstekend bereikbaar per auto en per openbaar vervoer. Zie voor meer informatie deze link.
10 Ik ben op zoek naar informatie over mijn behandeling
Wij hebben zoveel mogelijk informatie over uw behandeling op een rijtje gezet. Klik voor deze informatie op deze link.
11 Waar kan ik informatie over mijn aandoening terugvinden?
Korte informatie over wat kanker nu eigenlijk is, kunt u hier vinden.
Tevens vindt u onder het kopje nuttige adressen en links handige adressen en links die wellicht interessant voor u kunnen zijn.
12 Ik maak me ongerust, wie kan mij helpen?
Redenen om een arts te waarschuwen:

Bij onderstaande klachten dient u nog dezelfde dag uw huisarts of uw radiotherapeut-oncoloog te waarschuwen:

- Koorts boven 39 graden Celsius
- Koude rillingen
- Nieuw ontstaan verminderd gevoel, verminderde kracht of tinteling in armen of benen
- Langdurige bloedneuzen (langer dan 30 minuten)
- Het ontstaan van meerdere blauwe plekken, zonder dat u gevallen bent of u hebt gestoten
- Aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 30 minuten)

Bij deze klachten is het raadzaam na 1 a 2 dagen uw huisarts of uw radiotherapeut-oncoloog te waarschuwen:

- Frequent braken
- Aanhoudende diarree
- Obstipatie (verstopping)
- Plotselinge huiduitslag
- Verandering van pijn (toename of een nieuwe plaats)

Wanneer u uw behandeld arts wenst te spreken, kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau:

Telefoonnummer: 088 - 44 55 600
E-mail: afsprakenbureau@maastro.nl
Openingstijden: 08:00 tot 16:30 uur

Buiten reguliere werktijden en in het weekend kunt u via ons centrale nummer: 088 - 44 55 666 in contact komen met de dienstdoende arts.


13 Hoe kan ik een klacht indienen?
Hiervoor kunt u terecht bij de Klachtencommissie Patientenzorg MAASTRO clinic. Indien u hier klikt, wordt u doorgestuurd naar de informatie over de klachtencommissie.
14 Heeft MAASTRO clinic aparte toiletten voor gebruikers van cytostatica?
MAASTRO clinic heeft geen aparte toiletten voor patiënten die cytostatica (chemotherapie) toegediend krijgen. De huidige werkwijze binnen MAASTRO clinic ten aanzien van eventuele besmetting met cytostatica van algemene toiletten is onderbouwd en gebaseerd op een grondige analyse en aantoonbaar veilig. MAASTRO clinic sluit zich hiermee aan bij de situatie zoals aanwezig in andere radiotherapiecentra in Nederland.  

De volgende afwegingen hebben hierbij geleid tot de huidige werkwijze binnen MAASTRO clinic:

  • De frequentie van het gebruik van toiletten door patiënten ligt dermate laag dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. In de thuissituatie gaan patiënten en huisgenoten veel vaker op een dag naar het toilet. 
  • Herhaalde veegtesten laten zien dat besmetting van algemene toiletten met cytostatica niet aanwezig is.  


In geval van specifieke calamiteiten (bijvoorbeeld overgeven, urine en ontlasting buiten toiletruimten), waarbij sprake kan zijn van cytostaticabesmetting, zijn separate protocollen opgesteld.
15 Ik wil graag actief meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe kan ik dat kenbaar maken?
MAASTRO clinic timmert ook als onderzoeksinstituut stevig aan de weg. We zijn dan ook altijd erg blij als patiënten mee willen werken aan een van onze wetenschappelijke onderzoeken. Voor elk onderzoek wordt tot in detail omschreven welk type patiënt kan deelnemen. Als u als patiënt aan die voorwaarden voldoet, zal uw arts u persoonlijk benaderen, uitleggen wat de bedoeling is en wat van u gevraagd wordt. Soms is dat alleen wat extra bloed afstaan, soms ondergaan patiënten een extra of een alternatieve behandeling. U hoeft niet meteen te beslissen of u wilt meewerken, u kunt daar rustig over nadenken. Patiënten die deelnemen aan een van de onderzoeksprojecten, worden daarin zorgvuldig begeleid. Als u niet rechtstreeks benaderd wordt voor deelname, terwijl u daar wel toe bereid zou zijn, kaart uw wens dan alstublieft aan bij uw behandelend arts.  
16 Krijg ik een betere behandeling als ik meedoe aan wetenschappelijk onderzoek?
Nee, dat kunnen wij u niet beloven. Maar elk onderzoek brengt ons een stap dichterbij betere behandelingen en genezing van kanker. Misschien levert het voor u niets op, maar mogelijk wel voor mensen die over een jaar of over een paar jaar ziek worden. 
17 Eentje meer of minder: maakt het eigenlijk iets uit of ik meedoe?
Statistisch gezien zal een iemand minder op vele duizenden deelnemers niet veel verschil maken. Van de andere kant: elke extra deelnemer brengt het genezen van kanker een klein stapje dichterbij.
18 Wat doet MAASTRO met de patiëntgegevens?
Die gebruiken wij op de eerste plaats voor uw behandeling. Daarnaast verzamelen wij, en met ons vele collega-instituten over de hele wereld, de gegevens van al onze patiënten in een gestandaardiseerde en volstrekt anonieme database. Hoe meer informatie we verzamelen, des te representatiever de gegevens worden. Bij vijf patiënten met dezelfde kenmerken en behandelingen en een soortgelijk ziekteverloop kun je nog van een toevalstreffer spreken. Blijken 5000 vergelijkbare patiënten na dezelfde behandeling soortgelijke ontwikkelingen door te maken, dan weet je dat je interessante informatie te pakken hebt.  
19 Welke gegevens worden gebruikt?
Dat begint met gegevens over leeftijd, geslacht en uw verdere gezondheid. Daarnaast registreren we heel gedetailleerde gegevens over de tumor, onder andere de plek, de vorm en de grootte ervan. En over uw behandeling: welke bestralingen, hoeveel, hoe vaak, welke dosis enzovoort. Ook de gegevens over medicijngebruik en chemotherapie slaan wij zeer nauwkeurig op. Eventuele bijwerkingen worden bijgehouden, het verloop van de behandeling, de controlegegevens, de gegevens van de scans enzovoort. Alles wat ook maar enigszins van belang is of kan zijn, wordt opgeslagen. In de eerste plaats om uw behandeling te optimaliseren, maar daarnaast dus ook voor wetenschappelijk onderzoek.  
20 Kunnen jullie mijn privacy garanderen?
Ja, dat kunnen wij. Niet alleen overigens omdat dat voor de wet moet, maar uiteraard is uiterst zorgvuldig omgaan met persoonlijke medische informatie een erezaak voor iedereen die binnen de gezondheidszorg werkt. (zie: uw gegevens).  
21 Wat als ik toch bezwaar heb tegen het gebruik van mijn gegevens?
Wij hanteren de regels van de Nederlandse wetgeving over het gebruik van patiënteninformatie voor onderzoek. Daar staat in vermeld dat we uw geheel anonieme gegevens mogen gebruiken, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Bent u het daar niet mee eens, dan zult u dat bezwaar bij ons kenbaar moeten maken. Dat kunt u te allen tijde doen bij uw behandelend arts, ook telefonisch.

Verwijzen van patienten

1 Hoe kan ik een patient naar MAASTRO verwijzen voor bestraling?
U kunt een patient verwijzen door middel van het invullen en verzenden van ons online verwijsformulier

Veelgestelde vragen studenten

1 Voor welke opleidingen heeft MAASTRO clinic een opleidingserkenning?
MAASTRO clinic heeft een opleidingserkenning voor de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog, klinisch fysicus radiotherapie en radiotherapeutisch laborant. Klik hier voor meer informatie over deze opleidingen.
2 Ik wil voor mijn opleiding graag een stage doen bij MAASTRO clinic, kan dat?
Ja, dat is mogelijk. Er zijn stageplaatsen voor diverse opleidingen; op zowel MBO, HBO en WO niveau. Klik hier voor meer informatie.
3 Can I apply for a position as a PhD student at Maastro Clinic?
MAASTRO, Maastricht Radiation Oncology, is a co-operation between MAASTRO clinic, the University of Maastricht (UM) and the University Hospital Maastricht (azM). MAASTRO consists of several divisions, including MAASTRO Clinic, which offers state-of-the-art radiotherapy to more than 3500 cancer patients each year from the mid and South Limburg area in the Netherlands. In addition, research and training at MAASTRO is carried out in MAASTRO Physics, MAASTRO Trials, MAASTRO Knowledge engineering and MAASTRO Lab.
PhDstudent positions are financed with external grants. If a position is open you can find it at Vacancies.
4 I am studying abroad, can I apply for a training at MAASTRO?
MAASTRO clinic is one of the top institutes in radiation oncology in Europe. We undertake clinical, experimental, imaging, ICT and mathematics research. We have several places available for six months training for master students in various topics (click on “Stage/Internship”).

If you are interested please send your application to philippe.lambin@maastro.nl

The eligibility criteria are as follows:

You are a Master student in a university
You speak English fluently
You are in the top 25% of the students in your university
You are a team player

In addition to the fact that we provide a topic, data, space and supervision, we also provide a monthly fee of € 350, and we pay one return trip home from Maastricht during this time.

Volg ons op

linkedin youtube