Veelgestelde vragen

FAQ Hoofdcategorie patienten en naasten

1 Moet ik worden opgenomen in het ziekenhuis?
De meeste mensen die worden bestraald, komen poliklinisch en worden dus niet opgenomen in het ziekenhuis.
2 Ben ik helemaal alleen tijdens de bestraling?
De radiotherapeutisch laboranten gaan met u mee naar binnen om het bestralingstoestel in te stellen en u in de juiste positie op de tafel te leggen. Voordat de bestraling begint, verlaten de laboranten de ruimte, maar kunnen u via een televisiescherm zien. In de bestralingsruimte is een intercom zodat u met de radiotherapeutisch laborant kunt praten. Na uw bestraling komen de radiotherapeutisch laboranten u weer halen.
3 Word ik radioactief van de bestraling?
Nee, u bent niet radioactief tijdens of na de bestraling. De straling wordt niet in het lichaam opgeslagen.
4 Is de bestraling besmettelijk?
Nee, de bestraling is niet besmettelijk.
5 Doet de bestraling pijn?
Nee, van de bestraling zelf voelt, ziet en ruikt u niets. U hoort enkel het zoemend geluid van het bestralingsapparaat.
6 Kan ik een overdosis straling krijgen?
De voor u berekende bestralingsdosis wordt altijd nagerekend door meerdere personen. Regelmatig vindt er een technische controle van de bestralingstoestellen plaats door deskundige mensen. De bestralingstoestellen zijn zo geprogrammeerd, dat zij automatisch afslaan als de voor u bepaalde dosis is gegeven. Ook de laboranten controleren dit tijdens elke bestraling.
7 Heeft radiotherapie invloed op mijn dagelijks leven?
Afhankelijk van uw algemene conditie, de intensiteit van de bestraling en de eventuele bijwerkingen die op kunnen treden, zal de behandeling invloed hebben op uw dagelijks leven. Ook de regelmatige bezoeken aan ons instituut zullen van invloed zijn op uw dagritme. U voelt zelf het beste wat u wel en niet kunt doen.

Gerelateerde vragen

8 Kan ik normaal eten en drinken?
In het algemeen is het niet nodig om uw voedingsgewoonten te veranderen. Patiënten die in het hoofd-halsgebied, op de slokdarm of op de onderbuik bestraald worden, krijgen van de arts of de diëtiste altijd een voedingsadvies. Ook wanneer u niet tot de patiëntengroep behoort die hierboven is genoemd, kunt u doorverwezen worden naar een diëtiste als er voedingsproblemen ontstaan.

Zie voor meer informatie met betrekking tot uw leefwijze tijdens radiotherapie deze link.
9 Hoe kan ik het beste naar MAASTRO clinic toe komen?
MAASTRO clinic is uitstekend bereikbaar per auto en per openbaar vervoer. Zie voor meer informatie deze link.
10 Ik ben op zoek naar informatie over mijn behandeling
Wij hebben zoveel mogelijk informatie over uw behandeling op een rijtje gezet. Klik voor deze informatie op deze link.
11 Waar kan ik informatie over mijn aandoening terugvinden?
Korte informatie over wat kanker nu eigenlijk is, kunt u hier vinden.
Tevens vindt u onder het kopje nuttige adressen en links handige adressen en links die wellicht interessant voor u kunnen zijn.
12 Ik maak me ongerust, wie kan mij helpen?
Redenen om een arts te waarschuwen:

Bij onderstaande klachten dient u nog dezelfde dag uw huisarts of uw radiotherapeut-oncoloog te waarschuwen:

- Koorts boven 39 graden Celsius
- Koude rillingen
- Nieuw ontstaan verminderd gevoel, verminderde kracht of tinteling in armen of benen
- Langdurige bloedneuzen (langer dan 30 minuten)
- Het ontstaan van meerdere blauwe plekken, zonder dat u gevallen bent of u hebt gestoten
- Aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 30 minuten)

Bij deze klachten is het raadzaam na 1 a 2 dagen uw huisarts of uw radiotherapeut-oncoloog te waarschuwen:

- Frequent braken
- Aanhoudende diarree
- Obstipatie (verstopping)
- Plotselinge huiduitslag
- Verandering van pijn (toename of een nieuwe plaats)

Wanneer u uw behandeld arts wenst te spreken, kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau:

Telefoonnummer: 088 - 44 55 600
E-mail: afsprakenbureau@maastro.nl
Openingstijden: 08:00 tot 16:30 uur

Buiten reguliere werktijden en in het weekend kunt u via ons centrale nummer: 088 - 44 55 666 in contact komen met de dienstdoende arts.


13 Hoe kan ik een klacht indienen?
Hiervoor kunt u terecht bij de Klachtencommissie Patientenzorg MAASTRO clinic. Indien u hier klikt, wordt u doorgestuurd naar de informatie over de klachtencommissie.
14 Heeft MAASTRO clinic aparte toiletten voor gebruikers van cytostatica?
MAASTRO clinic heeft geen aparte toiletten voor patiënten die cytostatica (chemotherapie) toegediend krijgen. De huidige werkwijze binnen MAASTRO clinic ten aanzien van eventuele besmetting met cytostatica van algemene toiletten is onderbouwd en gebaseerd op een grondige analyse en aantoonbaar veilig. MAASTRO clinic sluit zich hiermee aan bij de situatie zoals aanwezig in andere radiotherapiecentra in Nederland.  

De volgende afwegingen hebben hierbij geleid tot de huidige werkwijze binnen MAASTRO clinic:

  • De frequentie van het gebruik van toiletten door patiënten ligt dermate laag dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. In de thuissituatie gaan patiënten en huisgenoten veel vaker op een dag naar het toilet. 
  • Herhaalde veegtesten laten zien dat besmetting van algemene toiletten met cytostatica niet aanwezig is.  


In geval van specifieke calamiteiten (bijvoorbeeld overgeven, urine en ontlasting buiten toiletruimten), waarbij sprake kan zijn van cytostaticabesmetting, zijn separate protocollen opgesteld.
15 Ik wil graag actief meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe kan ik dat kenbaar maken?
MAASTRO clinic timmert ook als onderzoeksinstituut stevig aan de weg. We zijn dan ook altijd erg blij als patiënten mee willen werken aan een van onze wetenschappelijke onderzoeken. Voor elk onderzoek wordt tot in detail omschreven welk type patiënt kan deelnemen. Als u als patiënt aan die voorwaarden voldoet, zal uw arts u persoonlijk benaderen, uitleggen wat de bedoeling is en wat van u gevraagd wordt. Soms is dat alleen wat extra bloed afstaan, soms ondergaan patiënten een extra of een alternatieve behandeling. U hoeft niet meteen te beslissen of u wilt meewerken, u kunt daar rustig over nadenken. Patiënten die deelnemen aan een van de onderzoeksprojecten, worden daarin zorgvuldig begeleid. Als u niet rechtstreeks benaderd wordt voor deelname, terwijl u daar wel toe bereid zou zijn, kaart uw wens dan alstublieft aan bij uw behandelend arts.  
16 Krijg ik een betere behandeling als ik meedoe aan wetenschappelijk onderzoek?
Nee, dat kunnen wij u niet beloven. Maar elk onderzoek brengt ons een stap dichterbij betere behandelingen en genezing van kanker. Misschien levert het voor u niets op, maar mogelijk wel voor mensen die over een jaar of over een paar jaar ziek worden. 
17 Eentje meer of minder: maakt het eigenlijk iets uit of ik meedoe?
Statistisch gezien zal een iemand minder op vele duizenden deelnemers niet veel verschil maken. Van de andere kant: elke extra deelnemer brengt het genezen van kanker een klein stapje dichterbij.
18 Wat doet MAASTRO met de patiëntgegevens?
Die gebruiken wij op de eerste plaats voor uw behandeling. Daarnaast verzamelen wij, en met ons vele collega-instituten over de hele wereld, de gegevens van al onze patiënten in een gestandaardiseerde en volstrekt anonieme database. Hoe meer informatie we verzamelen, des te representatiever de gegevens worden. Bij vijf patiënten met dezelfde kenmerken en behandelingen en een soortgelijk ziekteverloop kun je nog van een toevalstreffer spreken. Blijken 5000 vergelijkbare patiënten na dezelfde behandeling soortgelijke ontwikkelingen door te maken, dan weet je dat je interessante informatie te pakken hebt.  
19 Welke gegevens worden gebruikt?
Dat begint met gegevens over leeftijd, geslacht en uw verdere gezondheid. Daarnaast registreren we heel gedetailleerde gegevens over de tumor, onder andere de plek, de vorm en de grootte ervan. En over uw behandeling: welke bestralingen, hoeveel, hoe vaak, welke dosis enzovoort. Ook de gegevens over medicijngebruik en chemotherapie slaan wij zeer nauwkeurig op. Eventuele bijwerkingen worden bijgehouden, het verloop van de behandeling, de controlegegevens, de gegevens van de scans enzovoort. Alles wat ook maar enigszins van belang is of kan zijn, wordt opgeslagen. In de eerste plaats om uw behandeling te optimaliseren, maar daarnaast dus ook voor wetenschappelijk onderzoek.  
20 Kunnen jullie mijn privacy garanderen?
Ja, dat kunnen wij. Niet alleen overigens omdat dat voor de wet moet, maar uiteraard is uiterst zorgvuldig omgaan met persoonlijke medische informatie een erezaak voor iedereen die binnen de gezondheidszorg werkt. (zie: uw gegevens).  
21 Wat als ik toch bezwaar heb tegen het gebruik van mijn gegevens?
Wij hanteren de regels van de Nederlandse wetgeving over het gebruik van patiënteninformatie voor onderzoek. Daar staat in vermeld dat we uw geheel anonieme gegevens mogen gebruiken, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Bent u het daar niet mee eens, dan zult u dat bezwaar bij ons kenbaar moeten maken. Dat kunt u te allen tijde doen bij uw behandelend arts, ook telefonisch.

Volg ons op

linkedin youtube