Voorbereiding en planning

CT-scan en PET-CT scan

De voorbereiding van de bestraling begint met een CT-scan en/of een CT-PET-scan. CT betekent Computer Tomografie en PET betekent Positron Emissie Tomografie. Deze apparaten maken met behulp van röntgenstraling dwarse doorsneden van uw lichaam zichtbaar (foto’s). De foto’s worden gebruikt om met speciale computerprogramma’s berekeningen te maken, de zogenaamde planning. Op deze manier kunnen wij het bestralingsgebied zo nauwkeurig mogelijk vastleggen. Een CT-scan duurt ongeveer een half uur. Een CT-PET-scan of een CT-scan met contrastvloeistof duurt ongeveer 2 uur. Voor meer informatie over een CT-scan of CT-PET scan verwijzen wij u naar aparte folders die hiervoor beschikbaar zijn:

Informatiebrochure CT-scan
Informatiebrochure PET-CT-scan

Het maken van een scan kunt u ook bekijken in een van de voorlichtingsfilms.

Bestralingsplan

Na de CT-scan en/of de CT-PET-scan kan de bestraling meestal niet direct beginnen. Er moeten eerst nog berekeningen worden gemaakt met behulp van speciale computerprogramma’s en de gegevens die nodig zijn om u te bestralen moeten worden gecontroleerd. Er wordt dan ook extra gecontroleerd of de goede plaats met de goede dosis wordt bestraald. 

Het maken van een bestralingsplan kunt u ook bekijken in een van de voorlichtingsfilms.

Volg ons op

linkedin youtube