Psychosociale zorg en maatschappelijk werk

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, kan er veel in uw leven en dat van uw naasten veranderen. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en verdriet, allemaal emoties die bij het ziektebeeld horen. Ook komen er vragen als: Waarom ik? Wat gebeurt er met mijn partner, mijn kinderen? Hoe moet ik verder; revalidatie, werk, financieel? Praten met anderen kan u helpen antwoorden op uw vragen te vinden. Ook kunt u beter met uw ziekte en de daarbij behorende behandelingen omgaan, als u uw vragen en emoties kwijt kunt. 

Maatschappelijk werk maakt deel uit van de behandeling en zorg in MAASTRO clinic. Patiënten en hun naasten, die naar aanleiding van de ziekte vragen of problemen hebben of behoefte hebben aan een gesprek over hun situatie, kunnen een beroep doen op maatschappelijk werk. De ondersteuning of begeleiding die u krijgt, hangt af van de vragen of problemen die u voorlegt, of welke hulp u inroept.  

Wat het maatschappelijk werk voor u kan doen:  
  • Behulpzaam zijn bij praktische vragen, bijvoorbeeld als huishoudelijke hulp, verpleegkundige hulp of opvang van de kinderen nodig is. Ook kan het zijn dat u een speciale voorziening in huis nodig heeft of hulp bij de financiële gevolgen van kanker.
  • Gewoon eens praten. Praten om u over een dieptepunt heen te helpen zodat u de draad weer op kunt pakken. Maar niet alleen u, ook uw naasten hebben soms de behoefte aan een gesprek. Natuurlijk kunnen ook zij bij ons terecht.
  • Het geven van adviezen en psychosociale begeleiding in het omgaan met de ziekte en de beperkingen die kanker met zich mee kan brengen om zo een nieuwe balans in uw leven te vinden.
  • Aandacht voor revalidatie en werkhervatting.
  • Bemiddelen bij verwijzing naar andere hulpverlenende instanties.  


Hoe komt u in contact met maatschappelijk werk?

Bij een van uw eerste bezoeken hebben wij u gevraagd de signaleringslijst psychosociale problematiek in vullen. Met behulp van deze lijst kan duidelijk worden dat u behoefte heeft aan extra ondersteuning en met uw toestemming kan er dan een afspraak worden ingepland. Ook kunt u op eigen initiatief, op advies van de behandelend arts of een andere medewerker van MAASTRO clinic een afspraak maken. Dat kan tijdens de behandeling, maar ook als u terugkomt voor een controle- afspraak. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met maatschappelijk werk via ons centrale nummer 088 - 44 55 600.  Een gesprek duurt ongeveer één uur. Tijdens de behandeling wordt de afspraak gekoppeld aan het tijdstip waarop u komt voor bestraling, zodat u er niet extra voor hoeft te komen. Aan de gesprekken met de maatschappelijk werker zijn geen kosten verbonden.

Volg ons op

linkedin youtube