Cliëntenraad

Patiënten worden steeds belangrijker voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening in MAASTRO clinic. Of goede kwaliteit wordt geleverd, wordt uiteindelijk door u bepaald. Om u in de gelegenheid te stellen uw stem te laten horen, heeft MAASTRO clinic een cliëntenraad ingesteld. Bij deze cliëntenraad, die bestaat uit (ex-)patiënten van MAASTRO clinic, kunt u niet alleen terecht met uw vragen over uw rechten als patiënt, maar ook met uw wensen en suggesties voor het verbeteren van de kwaliteit van de diensten die MAASTRO clinic levert. De cliëntenraad zorgt er voor dat uw ideeën niet verloren gaan en bevordert tevens dat bij alles wat MAASTRO clinic doet, het patiëntenbelang centraal staat.   

De cliëntenraad is er voor u, maar kan zijn werk alleen maar goed doen als u uw opmerkingen of suggesties uitspreekt. U kunt deze telefonisch, schriftelijk of per mail kenbaar maken.   

Het adres van de cliëntenraad luidt: 
Cliëntenraad MAASTRO clinic 
Postbus 3035 6202 NA Maastricht. 
Telefoon: 088 - 44 55 666.   

De ambtelijk secretaris van de cliëntenraad is ook via e-mail bereikbaar: clientenraad@maastro.nl.

Jaarverslagen cliëntenraad
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Volg ons op

linkedin youtube