Geheimhouding

Artsen en alle andere medewerkers van MAASTRO clinic zijn verplicht alle zaken, waarvan zij uit hoofde van hun beroep kennisnemen, geheim te houden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens echter wel gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor uw behandeling zonder dat daarbij expliciet om uw toestemming gevraagd wordt. Indien u dit niet wenst, kunt u hier bezwaar tegen maken.

Hieronder staan de situaties beschreven waarvoor uw expliciete toestemming juist wel of juist niet vereist is. Als uw expliciete toestemming niet vereist is, dan wordt verondersteld dat u hiermee akkoord gaat, tenzij u hier zelf bezwaar tegen maakt. Voor alle situaties geldt dat geen persoonlijke gegevens of resultaten openbaar gemaakt worden aan derden, behoudens in anonieme vorm. Bij onderzoek waarbij de onderzoeker wel over uw persoonsgegevens moet beschikken, zal men u apart benaderen en informeren. U beslist in alle vrijheid of u wel of niet wilt meewerken aan het onderzoek.

Volg ons op

linkedin youtube