Kosten en verzekering

Algemene informatie

Algemene informatie over kosten en verzekeringen vindt u hier.

Vergoeding reiskosten en zorgvervoer

Zowel als u met eigen vervoer komt of met taxi-vervoer bestaat er mogelijk voor een vergoedingsregeling of een regeling voor zorgvervoer. Dit is echter afhankelijk van uw zorgverzekering. 

Wanneer u de eerste keer bij MAASTRO clinic komt voor het intakegesprek, helpt de receptioniste u verder met het regelen van het vervoer en een eventuele aanvraag voor vergoeding. Vooraf kunt u reeds zelf bij uw zorgverzekeraar informeren of en voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Mocht u recht hebben op zorgvervoer, dan kunt u in de centrale hal van MAASTRO clinic bij het loket zorgvervoer terecht voor het regelen van afspraken hiervoor. Bij uw eerste komst naar MAASTRO clinic informeert de receptioniste u hierover.

Volg ons op

linkedin youtube