Eerste bezoek

Uw eerste bezoek aan MAASTRO clinic

Bij aankomst in MAASTRO clinic in Maastricht meldt u zich bij de receptioniste aan de balie in de centrale hal. Bij een eerste bezoek aan MAASTRO clinic in Venlo meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie. De receptioniste in Maastricht of de doktersassistente in Venlo zal u helpen bij het eventueel aanvragen van taxivergoeding of eigen vervoervergoeding bij uw ziektekostenverzekeraar.

Voor uw inschrijving hebben wij de volgende gegevens nodig:
 
 • Polis / inschrijving zorgverzekering
 • Ponsplaatje van uw ziekenhuis
 • Legitimatiebewijs
 • Burger Service Nummer
 • Medicijnlijst

 
Wij vragen u deze gegevens bij uw eerste bezoek aan ons instituut mee te brengen.

In MAASTRO clinic worden de patiënten onder hun geboortenaam geregistreerd, voor vrouwen betekent dit dus onder hun meisjesnaam. Bij ieder bezoek aan MAASTRO clinic (intakegesprek, bestralingen en controles) moet u zich melden met uw geboortenaam. 

Gesprek met doktersassistente en radiotherapeut-oncoloog
Aansluitend wordt u door een doktersassistente ontvangen. Zij geeft u de nodige algemene inlichtingen.
Vervolgens gaat u naar een radiotherapeut-oncoloog of een radiotherapeut-oncoloog in opleiding voor het kennismakingsgesprek. Radiotherapeut-oncologen zijn medisch specialisten, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten door middel van bestralingen. De gegevens van de artsen van het ziekenhuis waar u eventueel al in behandeling was, zijn dan inmiddels in ons bezit. Tijdens dit gesprek zal de arts, aan de hand van die gegevens en het lichamelijk onderzoek, het behandelplan met u bespreken en uitleg geven over de bestraling. Ook de mogelijkheden van psychosociale zorg komen aan de orde. Duur, verloop en gevolgen van de behandeling kunnen per patiënt zeer verschillend zijn. Het is goed, zeker in het begin, een naaste (uw partner of een goede vriend of vriendin) mee te nemen die zich ook van alles op de hoogte kan stellen. U besluit daarna samen met uw arts of u wel of niet tot bestraling wilt overgaan en over de manier van bestraling. Zonodig kunt u nog enige bedenktijd krijgen voor overleg met uw naasten of uw huisarts.  

CT-scan
Vaak wordt aansluitend aan het eerste gesprek al een CT-scan gemaakt. Meer informatie over de CT-scan vindt u hier.

Voorlichtingsfilm
Het verloop van uw eerste bezoek kunt u ook bekijken in een van de voorlichtingsfilms.

Met wie heeft u te maken?

 • Doktersassistente
  Doktersassistentes assisteren de arts bij het spreekuur en geven ook voorlichting aan nieuwe patiënten over de behandeling.   

 

 • Radiotherapeut-oncoloog
  Radiotherapeut-oncologen zijn medisch specialisten die kankerpatiënten behandelen met straling. Klik hier voor een overzicht van onze radiotherapeut-oncologen.   

 

 • AIOS
  Een AIOS is een arts in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog. Tijdens uw bezoek aan MAASTRO kan het zo zijn dat uw gesprek of controle gedaan wordt door een AIOS.

 

 • Laborant
  Laboranten voeren de bestraling uit.   

 

 • Physician Assistant (in opleiding)
  Physician Assistants zijn radiotherapeutisch laboranten die oorspronkelijk zijn opgeleid om de bestralingen te plannen en uit te voeren, en die daarna nog een verdere opleiding volgen of hebben gevolgd om taken van de artsen over te nemen. Tijdens uw bezoek aan MAASTRO kan het zo zijn dat uw gesprek of controle gedaan wordt door een Physician Assistant. Lees meer.

 

 • Psychosociale zorg en maatschappelijk werk
  Maatschappelijk werk maakt deel uit van de behandeling en zorg in MAASTRO clinic. Meer hierover leest u hier.

 

 • Diëtist
  U kunt op eigen verzoek of op advies van een van uw behandelaars in contact komen met een diëtist. Klik hier voor meer informatie.   

 

 • Medewerker trialpoli
  Binnen MAASTRO clinic wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Bij interesse in deelname informeert de medewerker van de trialpoli u over de inhoud van het onderzoek. Meer hierover leest u hier.   

 

 • Tandarts en mondhygiënist 
  Wanneer de kaak of speekselklieren in het bestralingsgebied liggen, krijgt u een afspraak met een tandarts en/of een mondhygiënist van het ziekenhuis. Deze bekijkt of er vooraf aan de bestraling iets moet gebeuren aan het gebit of de kaak. Lees meer

 

 • Logopedist 
  Bij bestraling in het hoofd-halsgebied kunt u te maken krijgen met slikklachten. Een afspraak met de logopedist wordt eventueel gemaakt om u voor te bereiden op eventuele slikklachten en u een aantal methoden te leren om zolang mogelijk te blijven slikken. 

 

 • Vrijwilligers
  In MAASTRO clinic zult u regelmatig in contact komen met onze vrijwilligers, de gastdames en -heren. Lees meer.

Volg ons op

linkedin youtube