Eerste bezoek

Uw eerste bezoek aan MAASTRO clinic

Bij aankomst in MAASTRO clinic meldt u zich bij de receptioniste aan de balie in de centrale hal.
Zij verwijst u naar het MAASTRO inschrijfbureau waar uw gegevens worden geregistreerd. Voor de inschrijving hebben wij de volgende gegevens nodig:
 
  • Polis / inschrijving zorgverzekering
  • Ponsplaatje van uw ziekenhuis
  • Legitimatiebewijs
  • Burger Service Nummer
  • Medicijnlijst

 
Wij vragen u deze gegevens bij uw eerste bezoek aan ons instituut mee te brengen.

In MAASTRO clinic worden de patiënten onder hun geboortenaam geregistreerd, voor vrouwen betekent dit dus onder hun meisjesnaam. Bij ieder bezoek aan MAASTRO clinic (intakegesprek, bestralingen en controles) moet u zich melden met de geboortenaam. 

Aanvragen vervoervergoeding
De receptioniste zal u helpen bij het eventueel aanvragen van taxi-vergoeding of eigen vervoervergoeding bij uw ziektekostenverzekeraar.  

Gesprek met doktersassistente en radiotherapeut-oncoloog
Aansluitend wordt u door een doktersassistente ontvangen. Zij geeft u de nodige algemene inlichtingen.
Vervolgens gaat u naar een radiotherapeut-oncoloog of een radiotherapeut-oncoloog in opleiding voor het kennismakingsgesprek. Radiotherapeut-oncologen zijn medisch specialisten, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten door middel van bestralingen. De gegevens van de artsen van het ziekenhuis waar u eventueel al in behandeling was, zijn dan inmiddels in ons bezit. Tijdens dit gesprek zal de arts, aan de hand van die gegevens en het lichamelijk onderzoek, het behandelplan met u bespreken en uitleg geven over de bestraling. Ook de mogelijkheden van psychosociale zorg komen aan de orde. Duur, verloop en gevolgen van de behandeling kunnen per patiënt zeer verschillend zijn. Het is goed, zeker in het begin, een naaste (uw partner of een goede vriend of vriendin) mee te nemen die zich ook van alles op de hoogte kan stellen. U besluit daarna samen met uw arts of u wel of niet tot bestraling wilt overgaan en over de manier van bestraling. Zonodig kunt u nog enige bedenktijd krijgen voor overleg met uw naasten of uw huisarts.  

Medicijnen
Denkt u bij uw eerste bezoek aan de arts aan het meebrengen van uw medicijnen of een medicijnlijst.

Voorlichtingsfilm
Het verloop van uw eerste bezoek kunt u ook bekijken in een van de voorlichtingsfilms.

Na het eerste bezoek

Na het eerste bezoek krijgt u een brief, waarin de afspraken staan voor de voorbereidende werkzaamheden en de eerste bestraling.

Volg ons op

linkedin youtube