Privacyverklaring

MAASTRO clinic vindt een verantwoorde omgang met vertrouwelijke informatie van mensen die als patiënt op ons rekenen en die als medewerker samen met ons werken aan goede zorg zeer belangrijk. MAASTRO zal persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Dit is vastgelegd in ons privacy reglement.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy reglement, dan kunt u deze per e-mail stellen aan: communicatie@maastro.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

MAASTRO clinic heeft conform wettelijke eisen een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit is Dhr. H. Ernst. Hij is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder nummer FG000390. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via fg@maastro.nl of via het algemene telefoonnummer 088-4455666. Bij afwezigheid van de Functionaris Gegevensbescherming kan, in dringende gevallen, contact worden opgenomen met de Secretaris van de Raad van Bestuur, eveneens bereikbaar via het algemene telefoonnummer.

Volg ons op

linkedin youtube