Zorglijnen / Aandachtsgebieden

MAASTRO clinic heeft de behandelingen georganiseerd in zorglijnen gebaseerd op type aandoening met elk een aandachtsgebiedhouder binnen de groep radiotherapeut-oncologen. De zorglijnen zijn verdeeld in twee clusters.

Cluster 1: Gastro-enterologie, gyneacologie, lymfoproliferatief en mamma (verwezen uit Weert, Maastricht en Venlo)

Cluster 2: longen, hoofd-hals, neuro, sarcomen, dermatologie, kindertumoren en mamma (verwezen uit Heerlen, Sittard, Roermond en Venlo)

Organisatie van zorglijnen en clusters:   
Bij MAASTRO werken we in de dagelijkse patiëntenzorg in 2 clusters: ·        
Cluster 1 bestraalt alle patiënten met een tumorsoort onder het middenrif, alsmede patiënten met borstkanker, en patiënten die voor palliatieve bestraling komen.       
Cluster 2 bestraalt alle patiënten met een tumorsoort boven het middenrif, alsmede patiënten met borstkanker, en patiënten die voor palliatieve bestraling komen.  

In ieder cluster werken ongeveer 7 radiotherapeut-oncologen (RTO),  2-3 RTO’s in opleiding,  ongeveer 30 RT-laboranten, 5  RT-laboranten in opleiding, en 5-6 mensen ondersteunend personeel. Iedere groep heeft zijn eigen “clustercoördinator”, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse taakverdeling en gang van zaken. De clustercoördinatoren worden aangestuurd door het hoofd patientenzorg en het hoofd patientenzorg logistiek (= duaal management).  

Binnen het cluster hebben de RTO’s verschillende aandachtsgebieden: bijv. in cluster 1 zijn 3-4 RTO’s die vooral gynaecologische en urologische tumoren behandelen, en 3-4 RTO’s die vooral maag-darmtumoren en borst tumoren behandelen. De RT-laboranten zijn breder geschoold, maar we schatten in dat voor tenminste 20% van de patiënten RT-lab met speciale expertise nodig is om een adequaat bestralingsplan te maken. De RT-laboranten werken afwisselend op het bestralingstoestel, de CT of PET-CT-scan, of op de voorbereiding (daar waar de bestralingsplannen gemaakt worden). Hier is bewust voor gekozen omdat zijn dan afwisselend werk hebben, en goed op de hoogte zijn van het totale bestralingsproces.  

Om innovatie en betrokkenheid hierbij te faciliteren, is iedere professional uit het primaire proces lid van tenminste 1 zorglijnkernteam. Ieder zorglijnkernteam bestaat uit een 3-4 RTO’s, 1-2 fysici, 5-10 laboranten, 1-2 mensen van ondersteundend personeel, en 1 doktersassistente. De zorglijnkernteams komen gemiddeld 1x per maand bij elkaar. In de zorgglijnkerteams moeten beleidsplannen worden gemaakt, problemen in de dagelijkse gang van zaken worden gesignaleerd en oplossingen worden bedacht, en nieuwe ideeën besproken worden. Ieder zorglijn kernteam heeft een RTO als voorzitter. De laboranten van het zorglijnkernteam hebben 1 x per maand ook een aparte monodisciplinaire vergadering, waarbij een van de laboranten kartrekker is van dat team.

In totaal kennen we 10 zorglijnkernteams:

Zorglijnkernteam  Cluster  Voorzitter  Laboranten kartrekker
Hoofd Hals & Dermatologie  2  F. Hoebers  M. Granzier
Neuro-oncologie  2  D. Eekers  L. Verheesen
Longen  2  M. Oellers      J. van der Stoep
Kinder tumoren en sarcomen  2  P. van den Ende      L. Verheesen
Mamma  1 & 2  L. Boersma  L. Vercoulen      
Palliatie  1 & 2  A. van Baardwijk  D. Willems
Brachytherapie / gynaecologie / urologie  1  B. Vanneste  nader in te vullen  
Gastro-enterologie  1  J. Buijsen  J. van den Bogaard
Haematologie  1  J. Borger         K. Kremer
Linac Kernteam     1 & 2  J. Wouters  J. Wouters

Volg ons op

linkedin youtube