Maastro Scientific Staff (MSS)

Over MAASTRO Wetenschappelijke Staf / MAASTRO Scientific Staff (MSS)

Translationeel onderzoek is een van de sterke punten van MAASTRO. Binnen MAASTRO kan een uitvinding van het laboratorium worden geimplementeerd in de kliniek. Daarnaast kunnen binnen MAASTRO technologische ontwikkelingen snel worden toegepast in de patiëntenzorg. Kortom MAASTRO is toegerust om onderzoek te realiseren in een "pipeline mode": a) basaal conceptueel onderzoek, b) proof of concept, c) klinische studie, d) klinische implementatie.
Om het translationeel onderzoek meer structureel te integreren in de organisatie is de MAASTRO Wetenschappelijke Staf ook wel de MAASTRO Scientific Staff (MSS) genoemd geformeerd.

Het doel van de MSS is dat onderzoekers vanuit verschillende disciplines elkaar ontmoeten, inspireren en versterken. Maandelijks vindt een MSS overleg plaats waarin verschillende onderwerpen die relevant zijn voor iedere onderzoeker worden besproken.

Voorbeelden van onderwerpen zijn: 

  • Het bespreken van het publiceren van onderzoeksresultaten in internationale wetenschappelijke tijdschriften (zie publicaties). 
  • Evaluatie van onderzoeken
  • Schrijven van grants (= onderzoeksvoorstellen voor het krijgen van geldelijke subsidies waarmee onderzoeken worden gefinancierd)
  • Het maken van beleidsplannen (MAASTRO trials, lab, knowledge engineering en physics research)
  • Aanvragen van patenten.
 
De laatste jaren is de heterogeniteit binnen de staf gegroeid. Er zijn een aantal fysici, artsen, biologen en gezondheidswetenschappers bijgekomen. Leden van de MSS moeten voldoen aan twee kenmerken: zij moeten gepromoveerd zijn en actief zijn in onderzoek passend in het onderzoeksprogramma van GROW (School for Oncology & Developmental Biology) van de Universiteit Maastricht. Een positieve ontwikkeling is dat MAASTRO meerdere medewerkers heeft met ambities in de wetenschap. Als voorbeeld zijn er een aantal radiotherapeutisch laboranten die naast hun baan een universitaire opleiding  of een research master hebben gevolgd. Een aantal van hen zijn gepromoveerd of gaan promoveren. De brede expertise van deze medewerkers wordt binnen de MSS optimaal benut.

In conclusie, met de MSS krijgen de gepromoveerde wetenschappers van MAASTRO een duidelijke plaats en de gelegenheid om inbreng te hebben op de strategie en het beleid van MAASTRO en het GROW onderzoeksprogramma. Het Translationeel onderzoek, is relevant voor alle divisies van MAASTRO en de participanten van het GROW programma en het krijgt zo een solide basis binnen MAASTRO.

Volg ons op

linkedin youtube